Financiele ondersteuning nodig voor uw initiatief? Dien een aanvraag..


De provincie wil de leefbaarheid versterken door kleine experimenten te ondersteunen waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen. Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het
versterken van de leefbaarheid.

Voorwaarden:

* het project draagt bij aan een maatschappelijk belang
* het project heeft een lokaal draagvlak
* het project is startklaar
* er is een sluitende begroting (zie hiervoor de toelichting bij artikel 6 onder g van de Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant).

Deze regeling loopt van 15 september tot 15 oktober. Aanvragen die na 15 oktober binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier voor de Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant gaat u naar http://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=13729.