Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders ..


In de vergadering van 22 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Principeverzoek De Vliegberg 1 - Toeristische poort

Het college heeft besloten voorlopig een positief standpunt in te nemen over de recreatieve plannen aan de Vliegberg 1 en het verzoek om een Ruimte voor Ruimte woning te bestemmen aan de Broeder Hogardstraat. De rechten waarmee deze woning gerealiseerd gaan worden moeten aantoonbaar afkomstig
zijn uit Boekel.

Afwijking aanbestedingsnota 2014 gunning maaironde oktober - december 2015

Het college heeft besloten om af te wijken van het aanbestedingsbeleid 2014 van de gemeente Boekel voor de aanbesteding "maaironde oktober - december 2015".

Verzoek om handhaving inzake schuur aan de Hoekstraat 1/1a te Venhorst

Er is op 8 september 2015 schriftelijk een verzoek om handhaving ingediend inzake de bouw van een schuur aan de Hoekstraat 1/1a die te groot zou zijn. Uit controle is gebleken dat de maten voldoen aan vergunningsvrij bouwen. Het handhavingsverzoek dient te worden afgewezen. Daartegen kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.