Dankjewel


[IMG]

Van een buurtbewoonster kregen de leerlingen van basisschool de Toermalijn in Bladel een hartelijk `dankjewel', toen ze zwerfafval aan het opruimen waren in de wijk rondom de school op 23 en 25 september. De bijna 100 kinderen van groep 6 en 7 deden mee aan het zwerfafvalproject 'Zwerfafval,
mooi niet!' van de gemeente en zij hebben er samen voor gezorgd dat de wijk er nu weer netjes uitziet.

Aan de opruimactie was een gastles vooraf gegaan. Op de vraag "wat is zwerfafval" antwoordde een van de kinderen "dat is afval van de mensen waar dieren aan doodgaan". Na het kringgesprek over zwerfafval en enkele opdrachten gingen de kinderen vol enthousiasme zwerfafval inzamelen. Ze vonden
o.a. glas, peuken, papier en plastic. Plastic koekverpakkingen vonden ze het meest en sigarettenpeuken kwamen op de tweede plaats. De kinderen vonden het opruimen zo leuk dat verschillende groepjes na schooltijd verder wilden gaan.

Wat doe je zelf?

Op de vraag of de kinderen zelf wel eens iets weggooien, antwoordde de helft dat ze wel eens iets op straat gooien. De reden? Er is geen prullenbak in de buurt of "ik ben te lui". Wanneer de les is afgelopen en er uitvoerig gesproken is over de gevolgen van het zwerfafval voor het milieu en de
dieren, denken de kinderen er wel anders over.

Zwerfafval, mooi niet!

De gemeente Bladel biedt het zwerfafvalproject 'Zwerfafval, mooi niet!' geheel gratis aan. Alle scholen in de gemeente kunnen deelnemen. Het project bestaat uit een gastles over de gevolgen van zwerfafval voor de leefomgeving en aansluitend gaan de leerlingen zwerfafval opruimen.

Wilt u uw school aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met madeleine@onsburo.eu.