Minder lichthinder en meer besparing van energie door nieuwe regels ..


De gemeente werkt aan het verlagen van de gemeentelijke energierekening. Door nieuwe verlichtingstechnieken toe te passen en door aanpassing van de huidige gemeentelijke openbare verlichting, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan deze doelstelling. Daarnaast streeft de gemeente naar het
voorkomen van en beperken van lichthinder in de openbare ruimte.

De verlichting van de openbare ruimte heeft niet alleen betrekking op de gemeentelijke openbare verlichtingsinstallatie. Ook verlichting van particuliere eigenaren en ondernemers heeft invloed op het energieverbruik en op de beleving van de omgeving.

In het conceptbeleidsplan Licht in de openbare ruimte 2015 - 2030 wordt het gemeentelijk beleid beschreven dat betrekking heeft op de totale verlichting van de openbare ruimte. Het conceptbeleidsplan ligt van 5 oktober tot en met 1 november 2015 voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact
Centrum (KCC) in het gemeentehuis van de gemeente Bladel. U kunt het conceptbeleidsplan hieronder downloaden. Belanghebbenden kunnen in die periode een reactie geven.

Een schriftelijke inspraakreactie moet u sturen naar burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA te Bladel. Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het KCC of met Diane van Sambeeck van de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497 - 361 636).

Alle inspraakreacties worden verzameld en behandeld in een inspraakverslag. De Inspraakreacties kunnen leiden tot wijziging van het concept beleidsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2015 - 2030 vast..

* Concept beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2015 - 2030