De raad vergadert, voorbesprekingen dinsdag 13 oktober


De voorbesprekingen vinden in de regel tegelijkertijd plaats in twee ruimtes. In deze bijdrage worden een of meerdere agendapunten uit beide voorbesprekingen kort toegelicht. Op www.buren.nl onder de rubriek Politiek en Organisatie staat de volledige agenda. Een week voor de vergadering zijn
daar ook de voorstellen aan toegevoegd. De voorbesprekingen vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik, aanvang, 20.00 uur. Voorafgaand aan de voorbesprekingen is er vanaf 19.00 uur tijd gereserveerd voor een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom! Bovendien kunt u
inspreken. Neemt u daarvoor contact op met de griffier, G. van Droffelaar, E griffier@buren.nl, M 06 11480209, T 14 0344.

Openbare informatiebijeenkomst

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Informatiebijeenkomst Bestemmingsplan kernen Buren, Derde veegplan

De gemeente Buren werkt al enkele jaren met zogenaamde `veegplannen'. In zo'n veegplan worden verschillende plannen van verschillende initiatiefnemers in een bestemmingsplan gebundeld. Het veegplan kernen Buren, derde herziening heeft als ontwerp ter inzage gelegen.

Burenzaal, geplande tijd: 19.00 - 20.00 uur

Informatiebijeenkomst tweede bestuursrapportage 2015

Het college van burgemeester en wethouders geeft een mondelinge toelichting op deze bestuursrapportage en rapporteert over de uitvoering van de gemeentebegroting 2015. Zijn bijvoorbeeld de doelen gehaald en welke financiele ontwikkelingen spelen er? De bestuursrapportage zelf is beperkt tot
een financieel overzicht van wijzigingen.

Raadzaal, geplande tijd: 19.00 - 20.00 uur

Voorbesprekingen

Bestemmingsplan Buitengebied, Zorglandgoed Assche Veld, Buurmalsen

In 2011 besloot de raad in principe in te stemmen met de komst van Zorglandgoed Assche Veld. Een landgoed met een specialistische zorgfunctie. Het college heeft de plannen hiervoor verder uitgewerkt in een bestemmingsplan en totaalvisie. Beiden lagen in de zomer van 2014 ter inzage. Nu is het
zover dat de gemeenteraad het plan definitief vast kan stellen.

Burenzaal, geplande tijd: 20.15 - 20.45 uur

Kredietaanvraag voor het oplossen van klimaatproblemen Brede School Maurik

De gemeente kampt al enige jaren met problemen met de klimaatinstallaties in de Brede School. Voor het herstel van de installaties is een extra krediet nodig om de installaties weer goed te laten functioneren.

Liendenzaal, geplande tijd: 21.45 - 22.15 uur

Volg de gemeenteraad

Audioverslagen van de voorbesprekingen vindt u op Buren.nl>Politiek en Organisatie. Via de onderstaande social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt ook over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like
dan de pagina.

* Twitter
* You Tube
* LinkedIn
* Facebook