Wijziging verkeerssituatie Urmonder Parallelweg - Mommerwegkens


Op maandag 12 oktober aanstaande starten de wegwerkzaamheden aan de Urmonder Parallelweg / Mommerwegkens ter hoogte van huisnummer 1. Het doel van de werkzaamheden is om de verkeerssituatie op deze locatie te wijzigen waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. De werkzaamheden nemen ongeveer
twee weken in beslag.

Nieuwe verbindingsweg

Aanleiding voor de wijziging van de verkeerssituatie is dat de huidige bocht bij de boerderij Mommerwegkens nr 1 als onoverzichtelijk is en tot onwenselijke verkeerssituaties leidt. Om de verkeerssituatie te verbeteren, wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Urmonder Parallelweg
en de Dalerveltweg. Doorgaand verkeer tussen Meers / Maasband en Urmond kan hier gebruik van maken. Tevens wordt de Urmonder Parallelweg vanaf de Maasbanderkerkweg tot aan de nieuwe aansluiting naar de Dalerveltweg onttrokken aan gemotoriseerd verkeer en kan alleen nog gebruikt worden door
fietsers en wandelaars.

Wethouder Danny Hendrix: 'De verkeerssituatie op deze locatie was echt aan verbetering toe. Met deze maatregelen investeren we in de veiligheid van verkeersdeelnemers.'

Verkeer

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de Dalerveltweg en de Urmonderparallelweg gewoon toegankelijk voor verkeer. Echter bij de realisatie van de aansluiting op de Urmonderparallelweg wordt deze weg twee dagen afgesloten. Voor het verkeer wordt dan een tijdelijke omleidingsroute
ingesteld.