Wetsvoorstel MvT Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis.

Download "Wetsvoorstel MvT Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis"

Zie het origineel.

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 07-10-2015

Zie ook

* Straffen en maatregelen

Verantwoordelijk

* Ministerie van Veiligheid en Justitie