GasTerra ziet omzet stijgen

Groningen, 14 februari 2014 - Gashandelsbedrijf GasTerra heeft vandaag zijn jaarcijfers over 2013 gepubliceerd. Het totale verkoopvolume was met 89,3 miljard kubieke meter hoog, vooral door de lange koude winter. Met een omzet van 24,3 miljard euro boekte de onderneming een record. CEO Gertjan Lankhorst: 'Zowel op financieel als operationeel gebied wisten we de doelen te verwezenlijken die we ons bij de start van het verslagjaar hadden gesteld. Niettemin ligt er een schaduw over de resultaten. Het recente besluit van het kabinet om het productievolume uit het Groningenveld de komende drie jaar aan banden te leggen en in het hart van het winningsgebied zelfs met 80 procent terug te brengen stelt GasTerra voor een bijzondere uitdaging. In Nederland is in 2013 het SER-energieakkoord tot stand gekomen. Daarmee is een brede maatschappelijke consensus bereikt over de aanpak om de doelstellingen voor 2020 op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie voor Nederland te realiseren. Een goede zaak, vindt GasTerra.

GasTerra meent dat het met zijn product een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verantwoorde overgang naar een duurzame energievoorziening. Dat doet de onderneming in de eerste plaats door steeds meer groen gas te verhandelen. Daarnaast door initiatieven te steunen zoals het Groningse EnTranCe en het project Duurzaam Ameland, waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid in combinatie met gastoepassingen.