Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Ter Horst wil één meldkamer voor alle hulpdiensten

16 februari 2010

centralisten

Minister Ter Horst wil dat er voor heel Nederland uiteindelijk één meldkamer komt voor de politie, de brandweer en de ambulances. De landelijke meldkamer moet de ruim 20 verschillende regionale meldkamers van hulpdiensten vervangen die er nu in Nederland zijn. Om uitval bij onderhoud en storingen te voorkomen, moet die ene meldkamer wel verspreid over drie locaties gehuisvest worden.

Dat voorstel doet Ter Horst in een brief aan het Veiligheidsberaad. Dat bestaat uit alle burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio.

De meldkamers vormen het informatie- en coördinatieknooppunt bij de dagelijkse afhandeling van incidenten, maar ook bij rampen en crises. De werkprocessen en de inrichting van de vele meldkamers verschillen, waardoor ze niet optimaal functioneren; er is onvoldoende standaardisatie en onderlinge uitwisselbaarheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen als de komende invoering van cell broadcast (alarmering via gsm), Burgernet en Amber Alert, en er zijn technologische ontwikkelingen in het uitwisselen van informatie. Zo moet een meldkamer geavanceerde voorzieningen hebben om foto's en filmpjes te kunnen verwerken die door het publiek tijdens een incident gemaakt worden.

Het inrichten van één landelijke meldkamer (op drie locaties) kan meer kwaliteit in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crisis opleveren, tegen lagere kosten.

Bestanden


* Brief aan het Veiligheidsberaad over meldkamers in Nederland| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel