Gemeente Valkenswaard

AOW-pensioen en WWB65+

AOW-pensioen en WWB65+

Logo A2-gemeenten W&I

WWB65+ wordt de "aanvullende inkomensvoorziening ouderen"

Iemand heeft volledig recht op AOW als hij tussen zijn 15e en 65e levensjaar in Nederland heeft gewoond. Als dat niet het geval is, wordt iemand op zijn AOW- pensioen gekort. Dat kan gebeuren als iemand lang in het buitenland heeft gewoond, of pas op latere leeftijd in Nederland is komen wonen. Elk jaar dat iemand niet in Nederland woonde, betekent een korting van twee procent.

Ontvangt u een onvolledige AOW pensioen?
Niet iedereen krijgt een volledig AOW-pensioen (100%). Sommige mensen hebben naast hun onvolledige AOW-pensioen geen of weinig inkomsten. Deze mensen kunnen een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen. Vanaf 1 januari 2010 kunt u die aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank.

Eén loket per 1 januari 2010!
Een aanvulling op een onvolledige AOW pensioen is vanaf 1 januari 2010 een wettelijke taak van de Sociale Verzekeringsbank. Het verstrekken van een WWB65+ uitkering als aanvulling op een onvolledige AOW pensioen is per 1 januari 2010 geen taak meer van de gemeente. Alle WWB65+ uitkering zijn overgedragen aan de Sociale verzekeringsbank. Bij de Sociale verzekeringsbank kunt u de AOW pensioen én de aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen.

Hoe vraagt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aan? Wordt u na 1 januari 2010 65 jaar dan heeft u recht op een AOW pensioen en/of een aanvullende inkomstenvoorziening. U moet een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank, Postbus 1244, 6040 KE Roermond.

Wilt u AOW pensioen aanvragen?
Aow-pensioen aanvragen gaat vanzelf. De Sociale verzekeringsbank stuurt u automatisch een aanvraagformulier. Dat gebeurt zes maanden voordat iemand 65 jaar wordt. Het formulier moet worden ingevuld en teruggestuurd naar de Sociale verzekeringsbank.

Meer weten?
Voor informatie of voor het aanvragen van een uitkering kunt u bellen naar het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen, telefoonnummer 040-2083531. Ook kunt u een e-mail sturen naar
werkeninkomen@valkenswaard.nl. Op de website
www.swi.rechtopbijstand.nl vindt u informatie over de regelingen. U kunt er ook een aanvraagformulier downloaden.