Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum 10 december 2009
Betreft actuele cijfers BKK

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd tijdens het spoeddebat vandaag over de deskundigheidseisen gastouders, de actuele cijfers over het aantal gastouders waarvan het gastouderbureau verwacht dat zij ook in de nieuwe situatie gastouder zullen blijven.
Gastouderbureaus die zich bij BKK hebben aangemeld om gebruik te maken van de subsidieregeling is gevraag om voor hun totale bestand gastouders aan te geven of en hoe de gastouders verder gaan. Dit leidt tot het volgende voorlopige beeld op basis van de gegevens van 415 gastouderbureaus voor ruim 36.000 gastouders:

· Ongeveer 26.000 gastouders gaan de certificeringsprocedure goed gastouderschap doorlopen;

· Ongeveer 7.000 gastouders gaan een examentraject doorlopen;
· Ruim 3.000 gastouders beschikken over een diploma waarmee ze al voldoen aan de deskundigheidseis.

Op dit moment staan er 18 EVC-aanbieders op de lijst van BKK. Deze aanbieders hebben aangegeven een totale capaciteit te kunnen bieden van minimaal 40.000 certificeringsprocedures goed gastouderschap. Daarnaast kunnen gastouders een examen of opleidingsroute doorlopen bij een mbo-instelling. Deze capaciteit wordt op dit moment door het implementatiebureau geïnventariseerd.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sharon A.M. Dijksma

a
na 1 van 1 Pagi