Ingezonden persbericht

Persbericht - 8 maart 2009

BLOCK NATO - www.block-nato.org

Activisten trainen burgerlijke ongehoorzaamheid tegen NAVO in Straatsburg

Op 3 en 4 april viert de NAVO haar 60ste verjaardag in Baden-Baden en Straatsburg. Activisten uit gans Europa grijpen deze top aan om hun protest tegen het militaire bondgenootschap kracht bij te zetten. De coalitie 'Block NATO', waarvan ook Vredesactie vzw (B) deel uitmaakt, zal een aantal geweldloze blokkades organiseren om de werking van de conferentie te verstoren.

Om te tonen hoe dit in zijn werk gaat, organiseerde Block NATO op 8 maart een publieke training in Straatsburg, waarin getoond werd hoe deelnemers worden voorbereid op deze vorm van interventie.

"Trainingen in burgerlijke ongehoorzaamheid zijn heel belangrijk in onze voorbereidingen. De deelnemers trainen in verschillende technieken, vb. Op hoe te reageren op geweld door ordediensten en hoe politiebarricades te omzeilen. Maar het belangrijkste is dat activisten hun zelfvertrouwen verhogen door het deelnemen aan rollenspelen," legt Brigitte Bastian uit. Ze maakt deel uit van de 'Desobéissants Civils Strasbourg', een Frans netwerk voor trainingen in burgerlijke ongehoorzaamheid. Met deze publieke oefening wil de groep tonen hoe de activisten zich voorbereiden op de top.

"de 60ste verjaardag van een militaire alliantie die verantwoordelijk is voor duizenden doden in Afghanistan, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, die het leeuwendeel van de globale militaire uitgaven vertegenwoordigt, is geen reden tot feesten.", aldus Inez Louwagie van Vredesactie vzw.

Christoph Kleine, van het Duitse Netwerk 'Interventionistische Linke' treedt haar bij: "De NAVO-top heeft geen legitimiteit. We verklaren openlijk dat we ons verzetten door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 4 april zullen duizenden mensen de straten die toegang geven tot de top, bezetten. Ze zullen zich niet laten stoppen door de politie en zullen hun 'Nee' tegen militarisme duidelijk uitdrukken met directe acties."

"De plannen van de Franse autoriteiten om de protesten in grote delen van Straatsburg onmogelijk te maken en om de bewoners van de Rode Zones in hun woningen te blokkeren tijdens de NAVO-top is onaanvaardbaar en een flagrante inbreuk op de democratie. Met onze acties doorbreken we de NAVO-strategie om zich af te sluiten van elke vorm van protest en kritiek," concludeert Brigitte.

De internationale acties in Straatsburg worden vooraf gegaan door acties in de verschillende lidstaten.

Ook In Nederland gaan acties door en wordt er gemobiliseerd voor Straatsburg. De actiegroep Ontwapen! bezette op 13 februari, twee torens op het militaire terrein Nieuw Milligen op de Veluwe. De NAVO heeft Nieuw Milligen uitgekozen als locatie voor een nieuwe NAVO-eenheid, een mobiele luchtruimbewakings / bevelvoeringseenheid met de naam Deployable Air control centre, Recognised air picture production centre, Sensor fusion post (afgekort DARS). Dit systeem zal in 2009 volledig operationeel zijn. Het personeel, enkele honderden militairen, zal bestaan uit militairen uit alle NAVO-landen. Meer info: http://ontwapen.wordpress.com/

Voor meer informatie over Block NATO:
www.block-nato.org