Gemeente Zwolle

Gemeente bundelt samen met partners krachten voor jonggehandicapten

Datum uitgave persbericht: 04/03/2009

Samen met partners wil de gemeente Zwolle ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jonggehandicapten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Uiteraard in een vorm die past bij hun talenten, waarbij rekening wordt gehouden met hun beperkingen. De aanzet daarvoor wordt gegeven in het actieplan Wajong 2009 - 2010 waaraan UWV en MEE IJsseloevers ook een waardevolle inbreng hebben geleverd.

De uitvoering van het actieplan levert een constructieve bijdrage aan de doelstelling "Iedereen doet mee" uit het collegeakkoord 2006-2010. De groep Wajongers is een kwetsbare doelgroep die extra ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van werk. Momenteel ontvangen ongeveer 170.000 jonggehandicapten in Nederland een Wajong-uitkering. In Zwolle gaat het om 1818 Wajongers. De landelijke verwachting is dat als er geen maatregelen worden genomen, er in 2050 ongeveer 500.000 Wajongers zijn.

Samenwerking

UWV voert de Wajong uit, maar daarmee houdt de verantwoordelijkheid van de gemeente niet op. De gemeente wil expertise van verschillende organisaties bundelen en samenwerking bevorderen. Het gaat dan om samenwerking met ook onderwijsinstellingen, MEE IJsseloevers en het bedrijfsleven.

Uitvoering van het Actieplan Wajong

Daarnaast wil de gemeente projecten en activiteiten uitvoeren die (mede) gericht zijn op Wajongers. Ook worden werkgevers gestimuleerd om Wajongers in dienst te nemen en te houden. Er zijn afspraken gemaakt met de sectoren bouw, transport, logistiek, detailhandel, schoonmaak, grafiemedia en tweewielerbranche over het aan het werk helpen en houden van doelgroepen die ver afstaan van de arbeidsmarkt. In april/mei wordt een intentieverklaring opgesteld, waarin afspraken staan met betrekking tot de uitvoering van het Actieplan Wajong.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 03-04-2009 tot 02-05-2009