LLiNK

Rotterdam, 3 april 2009

-PERSBERICHT-

Kort geding LLiNK - Commissariaat van de baan

Het voor 14 april geplande kort geding van LLiNK tegen het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van de baan. De NPO heeft het niet nodig gevonden om, vanwege de ingekochte ledenwerfspotjes met het geld van ledenbijdragen, de programmafinanciering van LLiNK opnieuw te stoppen.

Op 24 maart had het Commissariaat voor de Media, voor de tweede maal, aan de NPO geadviseerd de programmafinanciering van LLiNK met onmiddellijke ingang te staken. Ditmaal omdat LLiNK, met goedkeuring van de bewindvoerder (en de rechter-commissaris die toezicht houdt op de surseance) 25.000 euro had uitgegeven aan tv-spotjes om de laatste leden binnen te halen. Deze spotjes zijn betaald met de ledenbijdragen van de mensen die de afgelopen tijd massaal lid zijn geworden. Dit was tegen de wens in van het Commissariaat. De grens van 150.000 leden heeft LLiNK inmiddels voor 1 april gepasseerd.

Continuering programmafinanciering
De bewindvoerder van LLiNK, advocaat Paul Schaink, begrijpt wel waar de wat onverhoedse actie van het Commissariaat vandaan komt. In het verleden heeft LLiNK zowel programma- als campagnebudgetten overschreden. Van het Commissariaat mocht LLiNK nu - in de fase van surseance - helemaal niets meer aan ledenwerving besteden. LLiNK en de bewindvoerder waren het daar niet mee eens en hadden daarom een kort geding aangespannen tegen het Commissariaat en de NPO. Deze is nu weer ingetrokken en de NPO continueert in ieder geval tot eind april de programmafinanciering van LLiNK.

LLiNK
LLiNK wil met haar programma's op radio, televisie, internet en met haar overige activiteiten zoveel mogelijk kijkers, luisteraars en leden informeren, inspireren en activeren om een bijdrage te leveren aan een duurzame, eerlijke en zorgzame wereld.


--------------------------------------


Noot voor de redactie,