Gemeente Utrecht

Genomineerden Tolerantieprijs 2009 bekend

Gisteravond maakte juryvoorzitter Robert Ramdas drie genomineerden bekend voor de Tolerantieprijs 2009. De prijs is bedoeld voor initiatieven die zich inspannen om de verdraagzaamheid in de Utrechtse samenleving te bevorderen en respect en begrip voor elkaar te vergroten. Burgemeester Wolfsen zal de prijs, uitgeloofd door de Utrechtse gemeenteraad, op dinsdag 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival uitreiken.

De bekendmaking vond plaats tijdens de slotbijeenkomst 'Discriminatie? ffmelden!', gisteravond in Vredenburg Leeuwenbergh. In totaal ontving de jury vierentwintig inzendingen. De winnaar van de Tolerantieprijs ontvangt een geldbedrag van ¤ 7.000, dat moet worden besteed aan hhet bekroonde initiatief of daarmee samenhangende activiteiten.

De genomineerden voor de 15e Tolerantieprijs zijn (alfabetische volgorde):

Critical Mass
In 2006 voerde Critical Mass het project 'Denk jij buiten je INBOX' uit. Doel: op een actieve en vernieuwende manier het contact, begrip en tolerantie tussen jongeren van verschillende bevolkingsgroepen stimuleren. In een tentoonstelling ervaren jongeren hoe groepsprocessen werken, zoals escalatie, stereotypering en buitensluiting. Hierdoor leren ze de gevolgen kennen van hun eigen gedrag. Sinds 2006 reist de tentoonstelling door Nederland en keert elk najaar terug naar Utrecht. Inmiddels bereikt elke tentoonstelling minimaal 1.000 leerlingen.

Studentenroeivereniging ORCA
In 2007 startte Orca in samenwerking met woningcorporatie Mitros, Portes en de Ariënsschool het project 'Sport op School'. De studenten gingen de wijk en de school in om samen met kinderen plannen te maken voor hun wijk en om hen te laten deelnemen aan sportactiviteiten van de vereniging. In 2008 was Orca mede-initiator van het ontwerpwedstrijd Kinderdroom Hoograven voor een speel- en ontmoetingsproject, met als kernthema's samenwerking, bewegen en ontmoeten. De kinderen bekeken samen met de studenten wat er leuk is aan de wijk en hoe je kunt helpen de wijk leefbaarder te maken. Het initiatief betrok ook bewoners meer bij de vernieuwing van hun buurt.

Atletiekvereniging Phoenix
Phoenix is al een aantal jaren actief met het project 'Colours of Athletics'. Doel: allochtone jeugd laten kennismaken en meedoen met atletiek. In 2008 riep Phoenix een klankbordgroep voor Marokkaanse vaders in het leven, die allochtone jongeren stimuleren om aan atletiek te gaan doen. Dit resulteerde in bijzondere wijkinitiatieven en schoolactiviteiten, zoals een aantal trainingen van Phoenix op Utrechtse basisscholen. Ook kreeg kinderen atletiekles van Nederlandse atletiektoppers. Een ander initiatief van Phoenix is een loopgroep speciaal voor vrouwen. In samenwerking met Ladyfit, een Utrechtse sportvereniging voor allochtone vrouwen, worden 15 Marokkaanse vrouwen opgeleid tot trainers.