Ingezonden persbericht


---- PERSBERICHT ----

Recreatie en Landschap 1900-2009 Van bermtoerisme tot Dance Valley.

Sinds ruim een eeuw bemoeien natuurbeschermers, beleidsmakers, ontwerpers, recreatie-onderzoekers en andere experts zich met de manier waarop mensen hun vrije tijd door-brengen in het landelijk gebied. Wat is de toekomst van deze deskundige bemoeienis? Heeft de recreërende Nederlander van de 21e eeuw er nog wel behoefte aan? Behalve een historisch overzicht van elf decennia beleid, praktijk en onderzoek, geven de auteurs van Recreatie en Landschap 1900-2009 hun visie op de te volgen koers in een rap veranderend recreatielandschap. Is de natuur uit de Verkade-albums nog wel geschikt als recreatie-omgeving voor de Generatie Ein-stein? Is de aanleg van fiets- en wandelpaden in gebieden die rust en ruimte bieden wel voldoende voor jongeren die recreëren terwijl de computer, de iPod en de televisie tegelijkertijd aanstaan? Dit is een vraag die centraal staat in Recreatie en Landschap 1900 -2009 Van bermtoerisme tot Dance Valley. De betrokkenheid van natuurbeschermers onder wie de beroemde Jac. P. Thijsse beleidsmakers, ontwerpers, recreatieonderzoekers en andere experts bij het fenomeen van de openluchtrecreatie is ruim honderd jaar oud. In die periode is er een ministerie geweest dat recreatie zelfs als één van haar centrale beleidsdoelen had. Inmiddels is recreatie alomtegenwoordig, behalve in het gedecentrali-seerde beleid. De vraag is wat dat betekent voor de recreant, maar ook voor de deskundigen die zich met het onderwerp bezighielden en -houden. Recreatie en Landschap maakt duidelijk dat het vormgeven van recreatiemogelijkheden in het Neder-landse landschap tegenwoordig meer omvat dan de aanleg van paden of terreinen. Mensen willen recreëren in een landschap dat past bij hun levenswijze, hun persoonlijke ideeën, hun gemoed en de nukken van alledag. Hebben ze daarbij experts en beleid nodig? Misschien wel niet.

Recreatie en Landschap 1900-2009 Van bermtoerisme tot Dance Valley Auteurs: Martin Woestenburg, Jaap Lengkeek, Wim Timmermans Uitgave: Uitgeverij Landwerk, 2009
ISBN 9789077824092
paperback, 80 pagina's, full-colour
¤ 19,90 (excl. verzendkosten)
Het boek is te bestellen via www.landwerk.nl of via de boekhandel.