Ingezonden persbericht


Persbericht

3 april 2009

Voorlichting over maatschappelijke stage geeft leerlingen een andere kijk op vrijwilligerswerk

De Vrijwilligerscentrale Amsterdam geeft dit voorjaar op verschillende scholen voorlichting over maatschappelijke stage. Leerlingen van het Calvijn met Junior College, het Huygens College, het Caland Lyceum en het Damstede hebben al een voorlichting gekregen. Bij het Islamitische College, het Comenius Lyceum, Montessori College Oost gaan we de komende weken langs. De eerste ervaringen leren dat leerlingen na zo'n voorlichting een positief beeld hebben van de maatschappelijke stage.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat een goede voorbereiding van leerlingen belangrijk is voor een succesvolle stage. Als leerlingen leren wat vrijwilligerswerk is en wat een maatschappelijke stage is, weten ze wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Waarom moeten ze eigenlijk een maatschappelijke stage lopen? Leerlingen die bewust zijn van het belang van vrijwilligerswerk zijn meer gemotiveerd, ronden hun stage vaker met succes af en kijken veelal met meer plezier terug op hun maatschappelijke stage.

Op bezoek bij het Calvijn met Junior College
In maart bezocht Femke Legrand, bemiddelaar Maatschappelijke stages bij de VCA, zes vmbo-3 klassen van het Calvijn met Junior College. Zij hebben vanaf nu tot aan de zomervakantie de tijd om hun dertig uur maatschappelijke stage in te vullen.

Femke vertelt: "Met veel lawaai en rumoer kwamen de leerlingen de klas binnen, gelukkig waren ze redelijk snel stil en kon ik beginnen met de les." In spelvorm stelt zij vragen aan de groep: Wie weet wat vrijwilligerswerk is? Wie heeft wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Waar zou je vrijwilligerswerk kunnen doen? "In eerste instantie lijkt het alsof niemand vrijwilligerswerk kent of doet. Maar na enig doorvragen over wie er helpt op zijn sportclub, wie er wel eens een boodschapje doet voor zijn oma, wie de buren wel eens helpt, bleek dat in elke klas zeker al zes leerlingen al aan vrijwilligerswerk doen!"

Non-profit
Op de vraag of er ook Maatschappelijke stage gelopen kan worden bij de Albert Heijn hadden veel leerlingen hun twijfels. "Mevrouw, je kan daar toch ook iets doen en dan geen geld vragen?", werd er geroepen. Toen eenmaal het verschil tussen een commercieel bedrijf en een non-profit organisatie duidelijk was, begrepen de leerlingen waar zij hun stageplek konden gaan zoeken.

Toen konden de leerlingen op www.stagevoorjou.nl op zoek gaan naar een leuke stage. Op deze Amsterdamse maatschappelijke stagewebsite kunnen leerlingen zelf maatschappelijke stageplekken zoeken en direct reageren. Ook staan er veel filmpjes op van leerlingen die al een stage hebben gelopen. Leerlingen van het Calvijn met Junior College kunnen ook via het Meeting Point hun maatschappelijke stage vinden. Een Meeting Point is een bedrijfje binnen school waar ondernemers terecht kunnen om hun stageplaatsen uit te zetten, opdrachten aan leerlingen te verstrekken, een ruimte te huren voor vergaderingen of andere activiteiten.

Femke: "De voorlichting was een succes. Leerlingen gaven aan dat ze toch een andere kijk hebben gekregen op het vrijwilligerswerk en dat ze nu beter weten wat wel en wat niet meegerekend kan worden als een Maatschappelijke stage."

Maatschappelijke stages in Amsterdam
In Amsterdam lopen in het schooljaar 2008-2009 ruim 3700 middelbare scholieren een maatschappelijke stage van 30 uur. Een samenwerkingsverband tussen de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) en Meeting Points Amsterdam (MPA) (vertegenwoordiger 34 deelnemende scholen) zoekt werft stageplekken en projecten en stimuleert de samenwerking en afstemming tussen scholen onderling.

Meer info:
www.stagevoorjou.nl en www.vca.nu


* Femke van de Giessen, projectleider Maatschappelijke stages bij de VCA, 020-5301227 of f.vandegiessen@vca.nu
* Simone Timmer, medewerker Communicatie bij de VCA, 020-5301228 of s.timmer@vca.nu