Arbeidsmarktsignalen op rood

Amsterdam, 03 april 2009

De arbeidsmarkt staat nog maar aan het begin van alles. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt blijft laag. Dat lijkt gerechtvaardigd, want alle signalen op de arbeidsmarkt staan op rood.

Het pessimisme over de arbeidsmarkt houdt aan. Net als de afgelopen maanden zijn er erg weinig optimisten te bespeuren. Van de 45.200 respondenten op de ING Vraag van vandaag neemt slechts 5% een verbetering van de arbeidsmarkt in de laatste drie maanden waar. Eén op de zes (16%) respondenten ziet geen verandering. De meeste respondenten zijn pessimistischer. Vier op de vijf (78%) vindt dat de arbeidsmarkt voor werknemers verslechterd is in de laatste drie maanden. De economische recessie zal daar mede schuldig aan zijn.

Nog mooie cijfers

Tot nu toe laten de cijfers op de arbeidsmarkt nog een vrij redelijk beeld zien. De werkloosheid is met 3,9% nog heel laag, het aantal vacatures bedraagt nog bijna 200.000 en in het laatste gemeten kwartaal (het vierde kwartaal 2008) kwamen er in Nederland nog 33.000 banen bij. Deze cijfers zullen helaas gaan verslechteren. De arbeidsmarkt loopt traditioneel achter op de economie en dat betekent dat de gevolgen van de stevige economische tegenwind zich nog moeten manifesteren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Signalen arbeidsmarkt op rood

De cijfers zijn over de afgelopen maanden al slechter geworden. Pessimisme over de arbeidsmarkt lijkt dus wel gerechtvaardigd. Nemen we dezelfde cijfers nog een keer onder de loep dan zien dat de werkloosheid sinds november voor het eerst sinds 2,5 jaar weer oploopt en het aantal vacatures in het vierde kwartaal van 2008 met een recordcijfer van ruim 20% is gedaald. En ondanks de extra banen in de 2e helft van 2008, bedraagt de toename van de werkgelegenheid maar een derde van die in de eerst helft van 2008. De recessie zal steeds duidelijker zichtbaar worden op de arbeidsmarkt. Voor 2009 en 2010 staan alle signalen op rood. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid dit jaar verder zal oplopen en gemiddeld op 5,5% zal uitkomen. Volgend jaar zal het werkloosheidcijfer verder doorstijgen tot ruim boven de 8%.

© 2009 ING Economisch Bureau