Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|26 maart 2009 |
|Nummer    |
|68      |

Commissie praat op 3 april verder over mogelijke verkoop Essent
Commissie Bestuur en Middelen bespreekt advies externe adviseurs

Tijdens een besloten bijeenkomst heeft de commissie Bestuur en Middelen de uitkomsten besproken met de twee bureaus die aanvullend onderzoek deden naar de verkoopvoorwaarden van Essent aan het Duitse RWE. De commissie heeft geconcludeerd dat er nog zaken zijn die een verdere bespreking nodig maken. Dit zal gebeuren tijdens de commissievergadering op 3 april vanaf 9.30 uur in het provinciehuis. De finale besluitvorming staat gepland voor de Statenvergadering van 24 april.

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek deed onderzoek naar de juridische aspecten van de verkoopvoorwaarden. Deloitte nam de financieel-economische aspecten onder de loep. Omdat het onderzoek zich (ook) richtte op vertrouwelijke bedrijfsgegevens, blijven de resultaten van de onderzoeken vertrouwelijk. "Er is in korte tijd ongelooflijk veel werk verzet door de bureaus," vatte Mieke Geeraedts, fractievoorzitter VVD, samen na afloop van de commissie. "We willen op 3 april nog enkele vragen stellen aan het college van GS. Als we daar antwoord op hebben, gaan we ons richten op het formuleren van mogelijke wensen en bedenkingen die we op 24 april tijdens de vergadering van Provinciale Staten kunnen inbrengen."

De instemming van de provincie Noord-Brabant is nodig om de verkoop van Essent aan het Duitse RWE door te kunnen laten gaan. De provincie Noord-Brabant bezit ruim 30 procent van de aandelen en is daarmee de grootste aandeelhouder van Essent.
Voor verdere inhoudelijke vragen over de betrokkenheid van PS bij de procedure, kunt u contact opnemen met mw. Geeraedts, fractievoorzitter VVD, tel. 06 5373 8910.
Provincie Noord-Brabant