Honderden Iraniërs demonstreren in steun voor Kamp Ashraf


Honderden Iraniërs in Den Haag in steun voor PMOI en Kamp Ashraf

DEN HAAG, 20090403 -- Honderden Iraniërs demonstreerden donderdagmiddag in Den Haag bij de Iraakse ambassade tegen de recente aantijgingen en leugens van de Iraakse veiligheidsadviseur en tegen de acties die tegen Kamp Ashraf zijn genomen.

De Iraanse oppositiegroep, de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), heeft een hoofdbasis in Irak genaamd Ashraf City (Kamp Ashraf), waar zij al meer dan twintig jaar gevestigd zijn. Tijdens de Amerikaanse invasie in Irak in 2003, heeft de PMOI zich vrijwillig ontwapend.

Hierna werd Kamp Ashraf beveiligd door de Amerikaanse troepen en beschermd tegen de terroristische operaties van het Iraanse regime. Begin januari 2009 is de bescherming van het Kamp overgedragen aan de Iraakse troepen.

Onder druk van het Iraanse regime hebben de Iraakse troepen het Kamp sinds enkele weken afgesloten van de buitenwereld. Niemand mag het Kamp in of uit. Goederen worden niet toegelaten. Ook mensenrechtenorganisaties, parlementsleden en media mogen het Kamp niet betreden.

Na gesprekken en druk van de Opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, heeft de Iraakse veiligheidsadviseur, Moavagh Al-Rubei, herhaaldelijk aantijgingen en leugens verspreid over de Iraanse oppositiegroep en Kamp Ashraf.

Duizenden Iraniërs over de hele wereld, waaronder ook in Nederland, protesteren al drie weken tegen de genomen maatregelen van de Iraakse veiligheidsadviseur en de Iraakse soldaten, tegen het Kamp en haar inwoners.

Donderdagmiddag kwamen honderden Iraniërs, aanhangers van de Iraanse oppositie, bijeen om te demonstreren tegen deze onmenselijke maatregelen die een schending vormen van de fundamentele rechten van de inwoners van Kamp Ashraf. Zij willen dat de rechten van de PMOI leden in Kamp Ashraf gerespecteerd worden.

De PMOI leden hebben de status "beschermde personen" en de vierde conventie van Geneve is op hun van toepassing. Dat betekent dat hen rechten gerespecteerd dienen te worden, zij niet van Irak uitgewezen mogen worden en niet tegen hun wil verplaatst mogen worden volgens het `non-refoulment principe' .

Alexander Brom sprak namens Nederland Transparant de honderden Iraniërs toe en verzocht hen om de strijd voort te zetten en vooral vol te houden. Andere sprekers, waaronder Rob Roosenboom, vader van de Protestante kerken van Almere, spraken hun steun uit voor de Iraanse oppositie en Kamp Ashraf.

Bron: Jtwnetwork.nl

Jtwnetwork.nl