NVTB Adresboek 2009 nu beschikbaar


NIEUWEGEIN, 20090403 -- Op 1 april is het NVTB Adresboek 2009, het naslagwerk van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw, verschenen. Het handzame en kleurrijke jaarboek biedt informatie over het doel, de organisatiestructuur en de vertegenwoordigingen van NVTB.

In het jaarboek komt ook het Issue Management Systeem van de organisatie aan de orde. Met dit systeem bepaalt NVTB welke onderwerpen zij gedurende het jaar actief ter hand neemt. De onderwerpen op de issuelijst van 2009 zijn samen met de leden vastgesteld. De leden hebben issuemanagers benoemd, die regelmatig over de voortgang rapporteren. Alle branches en bedrijven blijven op deze manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Enkele van de onderwerpen zijn: bouwregelgeving, brandveiligheid en milieuprestatie bouwproducten.

Bestellen
Het jaarboek besteedt ook aandacht aan de Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) en zoals gebruikelijk sluit het adresboek af met de veel geraadpleegde NVTB-leden en -bedrijvenlijst 2009. Geïnteresseerden kunnen het Adresboek 2009 bestellen door een e-mail te sturen aan: nvtb@nvtb.nl.

Over NVTB
Het NVTB is opgericht in 1988 als koepelorganisatie van de Nederlandse bouwtoeleverende industrie en handel. Het NVTB behartigt de gemeenschappelijke belangen van de industrie en handel in bouwproducten en is intermediair tussen de bouwtoelevering en de overheid, de politiek en de gehele bouwkolom. De bouwmaterialenindustrie telt bijna 1.900 ondernemingen en vertegenwoordigt, een omzet van naar schatting ¤ 20 miljard.

- einde persbericht -

Ingezonden persbericht