Uitgeverij Van Gorcum

Pedagogiek | Onderwijskunde | Lerarenopleiding > Natuur en techniek

Natuur en techniek geven (4468) Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

Auteur(s) Herman de Jongh, Frans van Bussel, Wilto Groenendaal, Bart de Koning, Janine van de Linde Jaar 2009 Druk 1 Aantal pagina's 232 ISBN 9789023244646 Prijs EUR 49,90

Natuur en techniek geven / druk 1
Natuur en techniek geven / druk 1
-

Weinig leergebieden op de basisschool geven zoveel ruimte om de leerstof naar eigen inzichten te organiseren als natuur en techniek. Natuur en techniek heeft altijd een relatie met de werkelijkheid. Die werkelijkheid zoek je buiten op of je haalt het naar binnen. Betrekkelijk eenvoudig kun je themas bedenken en materialen verzamelen, die je nodig hebt om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om er als docent voor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt en dat je in uiteenlopende situaties de juiste didactische keuzes maakt, om dit te realiseren. 'Natuur en techniek geven' zit daarom boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten.

Het boek is tot stand gekomen door een samenwerking van docenten van de pabo en educatief medewerkers uit het werkveld van de natuur- en milieueducatie. Hierdoor is de didactiek en de inhoud vanuit verschillende inzichten en ervaringen gebundeld.

'Natuur en techniek geven' is een boek met een overzichtelijke structuur. Elk hoofdstuk bevat een voorbeeld van een lessituatie, vakinhoudelijke informatie, een didactisch onderdeel en een afsluitende paragraaf met een lessuggestie, een onderzoeks-en zelfstudieopdracht en een toets. In het vakinhoudelijke deel wordt de kennisstof behandeld volgens de onderwerpen uit de kerndoelen. Hiermee beschik je als student over voldoende kennis om natuur en techniek te geven. In het didactische deel worden verschillende werkvormen behandeld die je goed bij natuur en techniek geven kunt toepassen. Daarnaast word je door zelfstudie en onderzoek gestimuleerd dieper op een onderwerp in te gaan.
Uitbreiding en verdiepingmogelijkheden binnen de verschillende themas zijn ook te vinden via de digitale component,
www.natuurentechniekgeven.vangorcum.nl. Hier vind je extra opdrachten, bronnen en verwijzingen naar internetsites rondom het geven van natuur en techniek.

Met 'Natuur en techniek geven' dagen we je uit om leerlingen op een creatieve, uitdagende manier bewust te laten worden van de natuur om hen heen en de verschillende (technische) verschijnselen die ze tegenkomen.

Natuur en techniek geven

Werken met Natuur en techniek geven?


1 Soorten en systematiek

1.1 Voorbeeldsituatie: bladeren zoeken

1.2 Vakinhoud: soorten en systematiek

1.3 Vakdidactiek: verhalend ontwerpen

1.4 Afsluiting


2 Vorm en functie

2.1 Voorbeeldsituatie: een gast in de klas

2.2 Vakinhoud: vorm en functie

2.3 Vakdidactiek: ontdekkend leren

2.4 Afsluiting


3 Aanpassing en evolutie
3.1 Voorbeeldsituatie: fossielen in de klas
3.2 Vakinhoud: aanpassing en evolutie
3.3 Vakdidactiek: gevolgenonderzoek
3.4 Afsluiting


4 Voortplanting
4.1 Voorbeeldsituatie: de lentetafel
4.2 Vakinhoud: voortplanting
4.3 Vakdidactiek: ontmoeten (natuurbeleving)
4.4 Afsluiting


5 Kringlopen
5.1 Voorbeeldsituatie: schimmels zijn overal
5.2 Vakinhoud: kringlopen
5.3 Vakdidactiek: eigen onderzoek
5.4 Afsluiting


6 Voeding en gezondheid
6.1 Voorbeeldsituatie: Wat eet je op een onbewoond eiland? 6.2 Vakinhoud: voeding en gezondheid
6.3 Vakdidactiek: keuzes maken
6.4 Afsluiting


7 Natuurkunde
7.1 Voorbeeldsituatie: Jarko heeft een bril
7.2 Vakinhoud: natuurkunde
7.3 Vakdidactiek: practicum, ontdekhoek-doos
7.4 Afsluiting


8 Techniek
8.1 Voorbeeldsituatie: kleuters bouwen een toren 8.2 Vakinhoud: techniek
8.3 Vakdidactiek: onderzoeken en ontwerpen
8.4 Afsluiting


9 Weer en seizoenen
9.1 Voorbeeldsituatie: het weerpad
9.2 Vakinhoud: weer en seizoenen
9.3 Vakdidactiek: veldwerk
9.4 Afsluiting


10 Mens en milieu
10.1 Voorbeeldsituatie: rommelkonten
10.2 Vakinhoud: mens en milieu
10.3 Vakdidactiek: waardenvorming
10.4 Afsluiting

Beeldcolofon
Register