Uitgeverij Van Gorcum

Medisch | Gezondheidszorg > Geneeskunde

Oncologie voor de algemene praktijk

Auteur(s) J. de Vries, W.T.A. van der Graaf, H. Hollema, B.G. Szabó, W. Bender, E.M.L. Haagedoorn Jaar 2009 Druk 2e gewijzigde Aantal pagina's 404 ISBN 9789023245049 Prijs EUR 55,00

Oncologie voor de algemene praktijk / druk Heruitgave
Oncologie voor de algemene praktijk / druk Heruitgave
-

Kanker, het is wellicht de meest beladen en bedreigende diagnose in onze Westerse wereld. En niet geheel ten onrechte. Het is doodsoorzaak nummer één in Nederland en de behandeling gaat veelal gepaard met belastende en ook zichtbare bijwerkingen. Eén op de drie Nederlanders krijgt in de loop van zijn of haar leven kanker. Minder bekend is dat meer dan de helft daarvan ook weer geneest.

De oncologie wordt als een moeilijk vakgebied ervaren. Er zijn zo veel verschillende tumoren en tumorsoorten. Er zijn zoveel verschillende disciplines bij de oncologische zorg betrokken. De behandeling van kanker vraagt in toenemende mate specialistische expertise en multidisciplinaire samenwerking. In de even zo belangrijke vroege opsporing, nazorg en preventie spelen vele werkers in de gezondheidszorg een cruciale rol. Om die rol goed in te kunnen vullen moeten ook huisartsen, medische specialisten, nurse practitioners, verpleegkundigen en andere paramedici over een solide algemene kennis van de oncologie beschikken.

'Oncologie voor de algemene praktijk' biedt die algemene oncologische kennis en inzichten, bedoeld voor iedere medicus en paramedicus die met (ex-)kankerpatiënten in aanraking komt.

Oncologie voor de algemene praktijk

Auteurs
Voorwoord
Inleiding

DEEL A Algemene inleiding klinische oncologie


1 Algemene aspecten

1 Etiologie

2 Epidemiologie

3 De organisatie van de oncologische zorg in Nederland
4 De rol van de huisarts in de oncologie


2 Tumoren, diagnostiek en stagering


1 Inleiding

2 Tumorkenmerken

3 Tumorontwikkeling en metastasering

4 Paraneoplastische syndromen

5 Beeldvormend onderzoek

6 Pathologisch onderzoek


3 De behandeling


1 Therapeutische benadering en beleidsvorming
2 Behandelprincipes in de oncologische chirurgie
3 Behandelprincipes in de radiotherapie

4 Principes van medicamenteuze tumorgerichte behandeling

5 Curatieve tumorgerichte behandeling

6 Palliatieve behandeling, afwegingen vooraf
7 Palliatieve tumorgerichte behandeling

8 Palliatieve zorg

9 Pijnbestrijding in de oncologie

10 Voedingsbeleid in de oncologie

11 Psychosociale begeleiding

12 Medisch maatschappelijk werk in de oncologie
13 Follow-up

Deel B Speciële tumoren


4 Longcarcinoom


5 Mammacarcinoom


6 Huidtumoren
Huidcarcinomen
Melanomen van de huid


7 Hoofd-halstumoren
Tumoren van:
lippen en mondholte
neus en neusbijholten
naso-, oro-, hypopharynx
larynx
speekselklieren


8 Endocriene tumoren
Inleiding
Schildkliertumoren
Bijschildkliertumoren
Bijniertumoren
Hypofysetumoren
Endocriene pancreastumoren
Carcinoïd


9 Gastro-intestinale tumoren
Oesofaguscarcinoom
Maagcarcinoom
Pancreascarcinoom
Maligne primaire levertumoren
Colon/rectumtumoren


10 Urologische tumoren
Niercelcarcinoom
Blaascarcinoom
Peniscarcinoom
Prostaatcarcinoom
Testiscarcinoom


11 Gynaecologische tumoren
Ovariumcarcinoom
Endometriumcarcinoom
Cervixcarcinoom
Choriocarcinoom
Vaginatumoren
Vulvacarcinoom


12 Bot- en weke-delentumoren
Maligne primaire bottumoren
Weke-delentumoren


13 Tumoren van het Zenuwstelsel
Primaire intracraniële tumoren
Spinale tumoren
Secundaire tumoren
Paraneoplastische aandoeningen


14 Hematologische maligniteiten
Leukemie bij volwassenen
Maligne lymfomen
Multipel myeloom - M. Kahler


15 Maligniteiten bij kinderen
Algemeen
Leukemie
Maligne lymfomen
Primaire hersentumoren
Neuroblastoom
Nefroblastoom
Retinoblastoom
Rhabdomyosarcoom

Deel C Oefenvraagstukken

Eerst mijn oma, nu mijn nicht. Ben ik de volgende? Een man met pijn in zijn ribbenkast
Mevrouw Segers ziet sterretjes
Een man van 72 met een PSA van 21
Meneer Ritsema heeft geen puf meer voor FC Groningen

Leervragen

Aanbevolen bronnen voor verdere studie

Index