Simac Techniek NV2-4-2009
Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De directie van Simac Techniek NV nodigt aandeelhouders uit de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

Wij wijzen u er op dat de locatie dit jaar een andere is dan voorgaande jaren en wel: Sofitel Cocagne Eindhoven.