Gemeente Bronckhorst
---


Gemeente wil gebouw De Bongerd in Hoog-Keppel overdragen aan Stichting Dorpsschool Keppel

Na jarenlange voorbereiding en procedures startte in april 2008 de bouw van de bredeschool Hummelo op de locatie Keppelseweg/Hessenweg in het dorp. De gemeente bouwt de school voor basisscholen De Woordhof en De Bongerd en peuterspeelzaal Hummeloord. De school moet in juni 2009 klaar zijn. Net nadat de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouw startten, gaf het schoolbestuur IJsselgraaf aan af te willen zien van de fusie en in Hoog-Keppel te willen blijven. Inwoners richtten eind vorig jaar een stichting op, Stichting Dorpsschool Keppel, die de intentie heeft het gebouw te willen exploiteren.

De gemeente verklaarde zich bereid mee te werken aan deze wens van de betrokkenen. Wel onder een aantal strikte voorwaarden waaronder: het mag de gemeente geen geld kosten. Zij realiseert immers op dit moment nieuwe, adequate huisvesting voor De Bongerd en de Woordhof in Hummelo. Daarnaast mag het schoolbestuur geen onderwijsmiddelen gebruiken voor de exploitatie van gebouw De Bongerd. Deze middelen zijn immers niet bedoeld voor huisvesting.

De Stichting Dorpsschool Keppel overhandigde de gemeente onlangs een meerjarenbegroting, waaruit blijkt dat zij het gebouw gedurende ten minste vijf jaar kan exploiteren met een sluitende begroting.

Het is de bedoeling dat de gemeente gebouw De Bongerd aan het eind van het schooljaar 2008/2009 overdraagt aan de Stichting. De Stichting regelt de verhuur van het gebouw aan de school.

Hengelo (Gld), 3 april 2009Gemeente Bronckhorst