Provincie Antwerpen


Voorstelling databank detailhandel provincie Antwerpen + bekendmaking eerste resultaten

70 gemeenten krijgen van de provincie gegevens over hun detailhandel

vrijdag 3 april - 10.30 uur - Provinciehuis Antwerpen


----------
Het belang van detailhandel voor onze economie is niet te onderschatten. Het provinciebestuur van Antwerpen maakt daarom werk van een doorgedreven detailhandelsbeleid. In januari werd dan ook een groots onderzoek opgestart rond dit thema. De eerste resultaten zijn nu bekend. Voor alle 70 gemeenten liet de provincie Antwerpen op haar kosten een databank op maat maken. Deze databank omvat alle detailhandelszaken, horecazaken en leegstand in hun gemeente of stad. Een dergelijke databank is een primeur voor Vlaanderen! De provincie wil hiermee de gemeenten ondersteunen in het uitstippelen van een dynamisch detailhandelsbeleid.

Wil u weten welke de grootste winkels zijn in de provincie Antwerpen? Wil u weten welke gemeente de meeste winkel'meters' heeft per inwoner? Wat zijn de gebieden met de grootste winkelleegstand in de provincie Antwerpen? Al deze gegevens en meer zijn nu via de database detailhandel ter beschikking!

De provincie Antwerpen zal op vrijdag 3 april deze databank voorstellen aan de gemeentebesturen. Graag nodigen we ook de pers uit voor een toelichting en de bekendmaking van de eerste resultaten. Journalisten krijgen ook de unieke kans om ter plaatse een aantal gegevens op te vragen voor de hele provincie, per gemeente, per soort handelszaak, ...

Programma voor gemeenten

(de pers kan dit bijwonen vanuit de perstribune en eventuele beelden maken)

9 uur:

Ontvangst met koffie of thee

9.30 uur:

Inleiding door gedeputeerde Koen Helsen

9.45 uur:

Voorstelling van de databank (Locatus bvba)

10.30 uur:

Stand van zaken van de detailhandelsstudie (WES vzw)


11 uur

Afsluitende receptieProvincie Antwerpen