Ingezonden persbericht


Persbericht

CFO René van de Kieft verlaat PGGM

CFO René van de Kieft (45), lid van de raad van bestuur, verlaat per 1 september 2009 PGGM. René van de Kieft was bijna tien jaar werkzaam bij PGGM. Hij vertrekt om persoonlijke reden om invulling te geven aan een nieuwe uitdaging buiten PGGM.

René van de Kieft was in zijn tien jaar bij PGGM verantwoordelijk voor Finance&Control, Operations en IT. Onder zijn leiding is ondermeer een nieuw financieel toetsingskader ingevoerd en een volledig geïntegreerd platform voor pensioenadministratie gerealiseerd. Verder speelde hij een grote rol bij de splitsing van beleid en uitvoering, die resulteerde in het ontstaan van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM.

Martin van Rijn, voorzitter raad van bestuur PGGM: 'René van de Kieft heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van PGGM. Wij zijn hem daarvoor erkentelijk. Tegelijkertijd respecteren wij zijn besluit en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.'

René van de Kieft: 'Na tien intensieve jaren bij PGGM wil ik mij nu elders verder ontplooien. PGGM bood mij geweldige uitdagingen die ik steeds met veel inzet en plezier ben aangegaan. Nu de grote verandering van splitsing van beleid en uitvoering is doorgevoerd en de nieuwe organisatie op het juiste spoor zit, voel ik de behoefte om mij voor iets geheel nieuws in te zetten. Met zeer veel goede herinneringen en zeker ook weemoed zal ik afscheid gaan nemen.'

Over PGGM

PGGM is de inkomensverzorger voor alle mensen in de sector zorg en welzijn. Daarnaast is PGGM ook de uitvoeringsorganisatie voor collectieve pensioenregelingen in de sector zorg en welzijn. PGGM beheert momenteel EUR 67 miljard pensioenvermogen van ruim 2 miljoen (oud-)werknemers in zorg en welzijn.

Zeist, 2 april 2009

()


Ingezonden persbericht