Ingezonden persbericht


Amersfoort, 3 april 2009

PERSBERICHT

Werkgroep Evangelischen ChristenUnie benoemt nieuwe voorzitter

Menno Helmus opvolger Bert Niehof

Per ingang van 3 april 2009 is Menno Helmus de nieuwe voorzitter van de werkgroep Evangelischen van de ChristenUnie Helmus is de opvolger van Bert Niehof, die zijn werkzaamheden als voorzitter onlangs heeft neergelegd wegens gezondheidsredenen. Menno Helmus is onder andere bekend van het televisieprogramma Helpdesk Live, dat hij afgelopen zeven jaar presenteerde voor de Evangelische Omroep. Naast zijn werk als presentator van de EO, is hij betrokken bij het leiderschap van Vineyard Gemeenten in de Benelux en leidt hij een initiatief tot gemeentestichting vanuit de Vineyard Gemeente Utrecht in Amersfoort. Menno is blij met zijn nieuwe taak: 'Bert Niehof heeft een mooi fundament gelegd waar ik met enthousiasme op verder bouw. De evangelische identiteit groeit in Nederland en daarbij hoort een toenemende betrokkenheid bij Bijbelgetrouwe Politiek. Ik hoop dat we die betrokkenheid met de werkgroep flink kunnen stimuleren.' De werkgroep houdt zich bezig met het doordenken van een evangelisch perspectief op de christelijke politiek en het adviseren van het bestuur daarover. Dit probeert de werkgroep te bereiken door het aanbieden van workshops en het organiseren van spreekbeurten.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht