Port of Rotterdam

Havenbedrijf doet mee aan competitie 'Voortvarend besparen'

03-04-2009

Op woensdag 1 april gaf de Rotterdamse havenmeester Jaap Lems vanaf het directievaartuig De Nieuwe Maze officieel het startsein van 'Voortvarend Besparen' De nationale competitie voor vaartuigen - dit jaar voor de tweede maal van 1 april tot 1 oktober gehouden - is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het doel is om vijf procent te besparen op brandstof door slimmer om te gaan met brandstof.

Net als vorig jaar neemt het Havenbedrijf met zijn patrouilleschepen deel aan de 'dienstenklasse'. Vorig jaar resulteerde de deelname in een brandstofbesparing van 3,6 procent. Dat komt overeen met een besparing van ruim 100.000 liter brandstof.

Voorbeeldfunctie
"Om de doelstelling van vijf procent te halen is meer nodig dan 'slimmer varen' alleen", vindt Jaap Lems. "We hebben vorig jaar reeds 'het nieuwe varen' geïntroduceerd. Als de snelheid niet van invloed is op de veiligheid op het water, is varen op 70 procent van je vermogen regel bij het Havenbedrijf. De overige besparing willen we onder andere realiseren door het gebruik van walstroom op de aflosplekken. Veel patrouilleschepen varen 24 uur, zeven dagen per dag. Tijdens het aflossen verblijven de schepen al gauw een uur op de aflosplek. Het gebruikmaken van elektriciteit van de kade, levert dan een aanzienlijke besparing op. Het Havenbedrijf is anderhalf jaar geleden begonnen om al de ligplaatsen voor de binnenvaart te voorzien van walstroom. We willen het gebruik daarvan ook verplicht stellen. Dan moeten we zelf het voorbeeld geven."

De competitie 'Voortvarend besparen' sluit aan bij de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative, om de CO2-uitstoot te halveren. Het Havenbedrijf is één van de partners van RCI en werkt aan een schoon en duurzaam haven- en industriegebied.

© Havenbedrijf Rotterdam N.V.