Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

Onderzoek: jongeren op wachtlijsten haken voortijdig af

PvdA Noord-Holland wil actieve wachtlijstbegeleiding jeugdzorg

Uit recent onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die op de wachtlijsten van jeugdzorg staan afhaken voordat zij passende zorg hebben gekregen. Ook blijkt er onvoldoende zicht te bestaan op welke jongeren er op de wachtlijst staan. De PvdA Noord-Holland maakt zich hier zorgen over, omdat een deel van deze jongeren hierdoor niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. PvdA-statenlid Songül Akkaya heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

PvdA-statenlid Songül Akkaya: "De PvdA streeft naar het zoveel mogelijk wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Kinderen en jongeren die zorg nodig hebben moeten die ook zo snel mogelijk kunnen krijgen. Maar zolang er wachtlijsten bestaan is het in ieder geval nodig dat mensen die wachten goed in beeld blijven en niet voortijdig afhaken".

Het onderzoeksbureau HMM deed onderzoek naar de wachtlijsten in de jeugdzorg in een aantal provincies. Een van de conclusies uit het rapport is dat er sprake is van voortijdig uitval van wachtenden voordat passende zorg beschikbaar is. Akkaya: "Dat is zorgelijk. Een deel van deze groep zal de zorg misschien niet meer nodig hebben of op een andere wijze zorg hebben gevonden, maar een ander deel haakt mogelijk af terwijl men wel degelijk zorg nodig heeft. De PvdA wil daarom van Gedeputeerde Staten weten of deze problematiek ook in Noord-Holland speelt en wat de oorzaken van de uitval zijn".

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat er onvoldoende aan wachtlijstbegeleiding wordt gedaan. Er is nauwelijks contact met de kinderen en jongeren die op de wachtlijst staan of hun ouders. Zij zijn daardoor tijdens het wachten onvoldoende in beeld bij jeugdzorg. De PvdA wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe men deze begeleiding van jongeren op de wachtlijst wil verbeteren.


*** EINDE PERSBERICHT ***