Ingezonden persbericht


Raadsel rond Prins Bernhard

Was Prins Bernhard eind februari 1948 nu wel of niet in het vroegere Nederlands-Indië? En zo ja, wat deed hij daar toen? Een uniek document in het nieuwe boek 'Met de dood voor ogen' van Henk Hovinga wijst op een mogelijk geheime reis van Prins Bernhard naar het toen chaotische Indië. Dat document is een agendablaadje van de vermoorde transportofficier Rob Aernout die een aantekening maakte van een militair transport op Java met Prins Bernhard op 17 februari 1948. Elf dagen later, op 28 februari 1948, werd dezelfde vaandrig Rob Aernout het slachtoffer van een nooit opgehelderde moord. Kennelijk wist hij teveel van diefstal, fraude, omkoping binnen het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) van die dagen. En van geheime wapenleveranties aan de vijand. In zijn boek ontrafelt Hovinga de duistere achtergronden van deze raadselachtige moord aan de hand van nooit eerder gepubliceerde feiten.

Het eventuele bezoek van Prins Bernhard aan Indië kan overigens niet exact op 17 februari hebben plaatsgevonden maar mogelijk wel in de dagen daarna. Op de zestiende februari 1948 bracht de prins namelijk nog een bezoek aan de Amerikaanse luchtdoelkruiser 'Spokane' in Rotterdam, zo blijkt uit een krantenbericht in 'Het Dagblad' van 17 februari. De dagen daarna blijft de prins in de publiciteit echter spoorloos, hoewel met name het prinsgezinde 'Het Dagblad' in die dagen de gangen van de prins op de voet pleegt te volgen. Pas op 2 maart duikt hij weer op in die krant als hij een bezoek brengt aan de Van Ghent-marinierskazerne in Rotterdam. Bekend is dat Koningin Wilhelmina niets moest hebben van uitstapjes van Prins Bernhard naar oorlogsgebieden waartoe ook Indië in 1948 behoorde. Maar even bekend is dat de prins rustig zijn eigen gang ging als hij maar even uit haar gezichtsveld kon verdwijnen. Feit is in ieder geval dat Prins Bernhard ook niet 'thuis' was bij de eerste verjaardag van Prinses Marijke op 18 februari. Hij schittert althans door afwezigheid op krantenfoto's van Juliana met haar oudste dochter Beatrix en de jarige Marijke. Keihard bewijs dat Prins Bernhard tussen 18 februari en 2 maart in Indië is geweest is er dus niet. Anderzijds was de doodserieuze Aernout die tevens inlichtingenman was, er niet de man naar om zomaar onzin in zijn persoonlijke agenda te schrijven. In die dagen was hij al bang te worden vermoord. Dat gebeurde inderdaad op 28 februari 1948 toen hij op bezoek was bij het beveiligingshoofd van het Bandoengse vliegveld Andir. Omdat de regering er altijd van uit is gegaan dat dit bezoek van Aernout een privé-uitstapje was en niets had te maken met de dienst, bleef Aernout's weduwe haar hele leven verstoken van een militair pensioen. Tot op de dag van vandaag, nu zij de leeftijd van 98 jaar heeft bereikt.

Dingeman van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Postbus 172
8800 AD FRANEKER
0517-394588
www.uitgeverijvanwijnen.nl


---- --