Koninklijke BAM Groep

Persbericht

Koninklijke BAM Groep nv

Directie BAM Materieel

Bunnik, 3 april 2009 - De heer J.W. Carton zal per 1 juli 2009 terugtreden als directeur van BAM Materieel en met vervroegd ouderdomspensioen gaan. De heer Carton treedt tevens terug als directeur van BAM Grondtechniek. De heer Carton is, met onderbrekingen, 36 jaar in diverse functies werkzaam geweest voor de Groep. De raad van bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het succes en de groei van de Groep.

De directie van BAM Materieel wordt per 1 juli 2009 gevormd door ir. R.H. Tripaldelli.

Nadere informatie: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl

AP/pr/09/0068

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 81 50
Handelsregister 30058019. Statutair gevestigd te Bunnik