Gemeente Utrecht


| |
|Datum 3 april 2009                          |
|                                   |
|Sterke stijging aantal meldingen discriminatie            |
|In de stad Utrecht is het aantal meldingen van discriminatie in de  |
|afgelopen drie maanden met 60% gestegen. De sterke toename is het   |
|directe gevolg van de campagne 'Discriminatie? ffmelden!' die de   |
|gemeente voerde in samenwerking met Politie, Art. 1 Midden Nederland |
|en Panel Deurbeleid. Gisteren zijn de resultaten van de campagne   |
|gepresenteerd in Vredenburg Leeuwenbergh.               |
|                                   |
|Vanaf 31 december 2008 riep de campagne Discriminatie? ffmelden! de  |
|inwoners van Utrecht op om discriminatie of ongelijke behandeling te |
|melden. Op anti-discriminatiedag op 21 maart is de balans opgemaakt. |
|Een stijging van 60% van het aantal meldingen bij art. 1 Midden    |
|Nederland en een bijna vergelijkbare toename bij het reguliere    |
|0900-nummer van Art. 1 Midden Nederland en bij de politie.      |
|                                   |
|Opvallend                               |
|Wat opvalt is dat de meldingen die naar aanleiding van de campagne  |
|zijn geregistreerd hetzelfde beeld schetsen als de meldingen van   |
|voorgaande jaren. De meeste meldingen zijn op grond van etniciteit of |
|op het terrein van arbeid.                      |
|Ondanks de vele pogingen, zijn mensen met een beperking blijkbaar niet|
|bereikt. Er zijn geen meldingen op grond van (fysieke) beperking   |
|binnengekomen.                            |
|Alhoewel andere gemeenten goede ervaringen met melden per sms hebben, |
|heeft de sms-voorziening in Utrecht niet gewerkt. Er is slechts 1   |
|melding per sms geregistreerd.                    |
|                                   |
|Discriminatiebestrijding                       |
|De sterke toename van het aantal meldingen betekent niet dat er meer |
|wordt gediscrimineerd. De campagne heeft Utrechters er kennelijk toe |
|aangezet het er niet bij te laten zitten als zij worden        |
|gediscrimineerd. Het is meer bespreekbaar geworden. Dat is belangrijk,|
|want zonder cijfers bestaat een probleem niet. Het campagnedoel is  |
|gerealiseerd, maar de gemeente Utrecht en de betrokken partners    |
|blijven zich inzetten om discriminatie te bestrijden.         |
|                                   |
|Melden helpt                             |
|De meldingscampagne is onderdeel van het programma Diversiteit en   |
|Integratie van de gemeente Utrecht, dat onder andere tot doel heeft  |
|tolerantie in de Domstad te vergroten en discriminatie te bestrijden. |
|Melden is zinvol. Door registratie van meldingen kunnen risicovolle  |
|plaatsen, bedrijven of personen in kaart worden gebracht en kan er  |
|actie worden ondernomen.                       |
|                                   |
|Afhandeling                              |
|Alle meldingen die bij Art. 1 Midden Nederland (voorheen het Bureau  |
|Discriminatiezaken Utrecht), de politie of Panel Deurbeleid      |
|(onterechte weigering bij horecagelegenheden) zijn binnengekomen, zijn|
|geregistreerd. Per melding wordt gekeken wat de beste manier is voor |
|opvolging. Meestal is dit bemiddeling (hoor en wederhoor) in     |
|samenspraak met beide partijen en in sommige gevallen door      |
|vervolgstappen, zoals een procedure bij de Commissie Gelijke     |
|Behandeling of aangifte bij de politie. Geen van de meldingen die de |
|afgelopen drie maanden bij Art. 1 Midden Nederland zijn binnengekomen,|
|bevatte aanknopingspunten voor een strafrechtelijk traject.      |
|Gemeente Utrecht