Provincie Antwerpen


Provincie Antwerpen ontvangt ruim 3,9 miljoen euro Europese steun voor grensoverschrijdende projecten

Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland loont

De stuurgroep van de Grensregio Vlaanderen - Nederland, het orgaan dat beslist over de verdeling en de toekenning van Europese fondsen, heeft tijdens haar zitting in het provinciehuis van Antwerpen op 1 april 2009, een bedrag van 3,9 miljoen EUR toegekend aan projecten met een belangrijke impact in de provincie Antwerpen.

De middelen zijn afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en worden via het Interreg IV A programma Vlaanderen ­ Nederland

ingezet om samenwerking over grenzen heen te stimuleren.

Onder voorzitterschap van gedeputeerde Ludo Helsen werden negen projecten

goedgekeurd, goed voor een totale investering bijna 37 miljoen euro, waarvan bijna 16 miljoen wordt gefinancierd door de EU.

Ook kinderen voelen zich thuis in het militaire erfgoed - foto Fort IV Mortsel

Historische infrastructuur

Het grootste gedeelte van de Europese subsidie, bijna 2,2 miljoen euro, zal worden geïnvesteerd in een betere ontsluiting van het cultuurhistorisch erfgoed in de Provincie Antwerpen. Ondermeer 2 verschillende projecten investeren in de fortengordels rond Antwerpen. De vruchten van deze investeringen zullen te zien zijn in Antwerpen, Mortsel en Duffel. Het erfgoed wordt toegankelijker en beter beleefbaar gemaakt. Ook de viering van 150 jaar Brialmontomwalling kan rekenen op aanzienlijke steun.

Het project "Forten en Linies in grensbreed perspectief" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van 3.113.311,17 euro, waarvan 832.121,24 euro werd toegekend aan partners uit de Provincie Antwerpen.

Het project "Manoeuvres" werd goedgekeurd met een totale Europoese subsidie van 2.825.000 euro, waarvan 611.000 euro werd toegekend aan de stad Mortsel.

In de Ban van buiten

Het stimuleren van recreatief medegebruik van

cultuurhistorisch erfgoed was ook de drijfveer voor het project "In de Ban van buiten", waarin de herontwikkeling van het landgoed Roosendael, in Sint-Katelijne Waver een centrale rol speelt en het jeugdverblijfcentrum gerenoveerd wordt.

Het project "In de Ban van buiten" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van 1.134.564,78 euro, waarvan 749.960 euro werd toegekend aan partners uit de Provincie Antwerpen.

Innovatie in onderwijs

Naast de financiering van de infrastructuurprojecten, hecht de steungroep grote waarde aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal, de motor voor innovatie.

De Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen neemt de leiding over een breed partnerschap van Vlaamse en Nederlandse Hogescholen. Het project "Goesting in Leren en Werken" wil studenten door competentie-ontwikkeling een hoger studiesucces laten kennen, waarbij hun vorming beter is afgestemd op de arbeidsmarkt.

Het project "GoLeWe" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van 1.799.855,74 euro, waarvan 748.743,93 euro werd toegekend aan partners uit de Provincie Antwerpen.

Omdat ook creativiteit essentieel is in de kenniseconomie waar dit programma op heeft ingezet, werd ook een project goedgekeurd waarbij Kunst in Zicht vzw, samen met haar Nederlandse partner de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in en voor het onderwijs via samenwerking en inhoudelijke verdieping verbeteren.

Het project "ICQ" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van 384.315,34 euro, waarvan 214.999,95 euro werd toegekend aan partners uit de Provincie Antwerpen.

Ook GROEIkans krijgt een fikse subsidie

Innovatie op het platteland

Rurant vzw en SPK hebben samen met diverse partners het project "GROEIkans!" ontwikkeld. Dit project is gericht op het versterken van het multifunctioneel ruraal economisch weefsel. Zowel agrarische als niet-agrarische ondernemers worden in hun professionele activiteiten versterkt en/of aangezet tot differentiatie. Zo hopen de partners de groeiende marktvraag naar belevingsproducten van het platteland op hoog niveau te kunnen invullen.

Het project "GROEIkans!" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van

3.430.558 euro, waarvan 224.432,34 euro werd toegekend aan partners uit de provincie

Antwerpen.

Professionalisering van de kringloopsector

Het project "Zicht op hergebruik" mikt op de efficiëntere werking van de kringloopcentra. Dit

moet leiden tot meer hergebruik (milieuvoordeel); betere gegevens binnen de sector

moeten zorgen voor beleidsvoordelen en de talrijke gebruiksvriendelijke

werkinstrumenten bieden de (doelgroep)medewerkers een praktisch houvast en

doorgroeimogelijkheden.

Het project "Zicht op hergebruik" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van

360.000,27 euro, waarvan 227.254,14 werd toegekend aan partners uit de Provincie

Antwerpen.

Grensregio-platform voor kankerbehandeling

De Universiteit Antwerpen stapt in een grensoverschrijdend platform dat de unieke en

complementaire kennis en expertise tussen verschillende instellingen wil bundelen. Het

doel is nieuwe strategieën voor kankerbehandeling en nieuwe geneesmiddelen hiervoor te

ontwikkelen.

Het project "Euregional Pact II" werd goedgekeurd met een totale Europese subsidie van

2.569.495,62 euro, waarvan 323.199,25 euro werd toegekend aan partners uit de Provincie

Antwerpen.

Europa werkt in de Provincie Antwerpen

De Europese steun komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Gedeputeerde Ludo Helsen, lid van stuurgroep namens het provinciebestuur Antwerpen,

licht toe: "Ik ben verheugd dat in de stuurgroep vandaag heel wat Antwerpse projecten zijn

goedgekeurd. Want het gaat om een enorme impuls voor onze provincie. Met deze

beslissing wordt er ruim 3,9 miljoen Euro aan extra Europese middelen geïnvesteerd, een

beslissing die nog maar eens bewijst dat Europa werkt binnen onze provincie. Ik ben ook

verheugd dat de inspanningen die we als provincie geleverd hebben om promotoren te

informeren en te begeleiden bij het indienen van hun Europees project nu reeds volop

vruchten afwerpen. Trouwens, iedereen die de Europese projecten in de Provincie

Antwerpen wil raadplegen, kan daarvoor terecht op www.provant.be/europa ."

Verantwoordelijke gedeputeerde:

Ludo Helsen, CD&V

Gedeputeerde voor Internationale en Europese samenwerking

Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

tel. 03 240 52 40

secr.ludohelsen@admin.provant.be

Perscontact:

Grensregio Vlaanderen - Nederland
Projectmanager Pieter Soetewey
tel. 03 240 69 36 - 0485 37 67 80