Waterschap Reest en Wieden


bij Scheerwolde

Raad van state: geen windmolens bij Scheerwolde

Publicatiedatum : 3 april 2009

De natuurbescherming is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan heeft de vergunning van Provincie Overijssel voor het plaatsen van vier 160 meter hoge windturbines tussen de moerassen van De Wieden en de Weerribben vernietigd.

Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer hadden hierom gevraagd omdat de turbines zeer negatief zouden uitpakken voor het landschap, de natuur en de plaatselijke economie.

Windturbines zijn niet acceptabel

De grote moerasgebieden in de kop van Overijssel zijn bij uitstek gebieden met een vrije horizon. Het gebied is een Nationaal Park en internationaal beschermd. De lokale economie is ook gebaseerd op deze waardevolle omgeving, waarbij recreatie een heel belangrijke sector is. Een groot probleem van de molens is ook dat deze in de vliegroute van de purperreigers tussen De Wieden en de Weerribben zouden komen. Onderzoek geeft aan dat extra sterfte is te verwachten. De purperreiger is internationaal beschermd en verkeert in een zogenoemde `zeer slechte staat van instandhouding'. De windturbines zijn volgens de natuurorganisaties niet acceptabel en de Raad van State gaat daarin mee. De formele reden van de Raad is dat de Provincie geen garanties heeft ingebouwd om in te kunnen grijpen als er teveel purperreigers door de turbines gedood worden. Bovendien is de provincie onzorgvuldig geweest rondom andere ontwikkelingen die ook effect hebben op de purperreigers, zoals plannen voor een nieuwe woonwijk bij Meppel.

Vóór windenergie

De natuur en milieubeweging is vóór windenergie, maar wil niet dat het landschap bezaaid wordt met groepjes windturbines. Daarmee zou het aanzien van ons land voorgoed `verrommelen', met nergens meer een ongeschonden horizon. Het was daarom een slecht plan om grote windturbines bij Scheerwolde te plaatsen. Het is veel beter om windturbines te concentreren op daarvoor goed uitgezochte plekken. In Overijssel is door de Provincie een onderzoek verricht, waarbij twee geschikte locaties zijn gevonden, het Dalfserveld en Dedemsvaart-Zuid. Door op dergelijke locaties grotere windparken te realiseren, kan de rest van Overijssel gespaard worden.

Organisaties dagen de overheid uit

De organisaties dagen de overheid uit om in te zetten op concentratie van windturbines en op andere schone energiebronnen. Ook past energiewinning uit biomassa wel goed in het gebied. Er komt namelijk veel organisch materiaal vrij bij onderhoud en ontwikkeling van de moerasgebieden. Het kan daarbij belangrijke meerwaarden creëren: voor de natuur en voor de regionale economie. Bovendien sluit het uitstekend aan bij de geschiedenis. De grote moerasgebieden zijn immers ontstaan uit energiebehoefte, namelijk door turfwinning. © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||