Persbericht

Boskalis verkrijgt cruiseterminal opdracht in Bahamas

Papendrecht, 3 april 2009

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft van opdrachtgever het Ministry of Works and Transport van de Government of the Bahamas het contract verkregen voor de uitbreiding van de cruiseterminal in Nassau, Bahama's. De contractwaarde bedraagt circa USD 44 miljoen en het project zal in de eerste helft van 2010 worden voltooid.

Om de nieuwste generatie van mega cruiseschepen van de `Genesis' klasse te kunnen verwerken heeft de Government of the Bahamas opdracht gegeven voor de uitbreiding van de cruiseterminal van de haven. Eind 2009 moet een deel van de uitbreiding gereed zijn om Royal Caribbeans mega cruiseschip `Oasis of the Seas' te kunnen ontvangen.

De opdracht omvat het verlengen en verbreden van het toegangskanaal en zal met een jumbo snijkopzuiger worden uitgevoerd. In totaal zal circa 1,5 miljoen kubieke meter aan zand en rots worden gebaggerd waarmee een bestaand eiland vlakbij de cruiseterminal zal worden vergroot. Een onderaannemer zal als onderdeel van de opdracht een nieuwe damwand om het eiland aanleggen en een aantal nieuwe `dolphins' bouwen voor het afmeren van cruiseschepen.

De markt van Boskalis wordt gedreven door lange termijn factoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de energiemarkten. Met zijn brede geografische spreiding en selectief aannamebeleid weet Boskalis hierop succesvol in te spelen. Dit project in het Caribische gebied, gericht op havenontwikkeling voor toeristische doeleinden, past goed in de breed gespreide portefeuille van Boskalis.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.

Voor nadere inlichtingen:

Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications Telefoon: 078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax: 078 69 69 020
E-mail: m.l.schuttevaer@boskalis.nl

Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv

Postbus 43, 3350 AA Papendrecht
Telefoon 078 6969 000, telefax 078 6969 555


---- --