Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 103/GH
Datum: 3 april 2009

Provincie Fryslân versnelt wegenprojecten

De provincie Fryslân gaat door de crisis versneld investeren in wegenprojecten. Het gaat om een totaal bedrag van E 18.766.000 in de periode 2009 tot en met 2013. De projecten die versneld worden uitgevoerd zijn onder andere werk aan de N361 Steenendam -Rinsumageest en de N356 bij Holwerd.

' De projecten stonden al gepland om de verkeersveiligheid op deze wegen te vergroten, want dat is zoals u weet een belangrijk speerpunt van de provincie Fryslân. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van rotondes, fietstunnels en viaducten. Deze crisis vergt nu een daadkrachtig optreden. Aan de andere kant moeten we goed kijken waar welke investeringen nodig zijn. We halen de projecten naar voren zodat we nu kunnen investeren in onze Friese economie'; zo zegt gedeputeerde Piet Adema. Het naar voren halen van deze van deze projecten kost de provincie extra investeringen.

De projecten die nu versneld worden uitgevoerd stonden gepland in de periode tot 2014. In totaal gaat het om acht projecten waar de provincie gaat versnellen. De grootste investering wordt gepleegd op de N359 Bolsward - Leeuwarden. Hier komen twee fiets/landbouwtunnels, één viaduct en wordt het knooppunt Winsum aangepakt.

Totaaloverzicht van projecten:

|1|Sanering Uitwellingerga    |
|2|N 354 Afslag IJlst       |
|3|N356 Holwerd          |
|4|N354 Fietssnelweg       |
| |Sneek-Woudsend         |
|5|N355 Twijzel          |
|6|N359 Bolsward-Leeuwarden    |
|7|N361 Steenendam-Rinsumageest  |
|8|Aansluiting N31 Drachten-Noord |

---- --