Wessanen NV

persbericht

Utrecht, 3 april 2009

Wessanen: Eerste indicatieve resultaten over het eerste kwartaal 2009 De Concerndirectie van Koninklijke Wessanen nv maakt bekend dat de omzet in het eerste kwartaal, bij constante wisselkoersen, naar verwachting op min of meer hetzelfde niveau zal uitkomen als de omzet over het eerste kwartaal van 2008 (Q1-08: EUR 384,6 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Wessanen in het eerste kwartaal van 2009 zal naar verwachting belangrijk lager uitvallen dan het bedrijfsresultaat van EUR 12,4 miljoen die over het eerste kwartaal van 2008 werd gerapporteerd. De lagere winst is hoofdzakelijk toe te schrijven aan competitieve marktomstandigheden voor een aantal van onze Noord-Amerikaanse en Europese merkactiviteiten. Bovendien zijn enkele incidentele lasten opgenomen in het resultaat over het eerste kwartaal. Zoals aangegeven bij de publicatie van de jaarcijfers over 2008, menen wij dat het gezien de huidige economische onzekerheid nu niet het juiste moment is om concrete uitspraken te doen over de financiële vooruitzichten voor 2009. Wessanen zal op 13 mei 2009 de resultaten over het eerste kwartaal van 2009 publiceren.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv

Wessanen Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenbedrijf. Wij produceren, vermarkten en distribueren hoogwaardige natuurvoedingsproducten en etnische specialiteiten en zetten deze af in Noord-Amerika en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Corporate Communications telefoon: +31 (0)30 298 88 31; e-mail: corporate.communications@wessanen.com Investor Relations telefoon: +31 (0)30 298 88 75; e-mail: investor.relations@wessanen.com. Het Jaarverslag 2008, inclusief de jaarrekening, is beschikbaar op www.wessanen.com.

Corporate Communications Beneluxlaan 9 . Postbus 2635 3500 GP Utrecht t +31 (0)30 298 88 31 . f +31 (0)30 298 88 16 corporate.communications@wessanen.com www.wessanen.com Handelsregister Amsterdam . KvK Amsterdam nr 33145851