Gemeente Heemskerk


vrijdag, 03 april 2009

Verkeersveiligheid duingebied Heemskerk

De gemeente voert over een periode van vijf jaar een aantal maatregelen uit om de verkeersveiligheid in het Heemskerker duin te vergroten. De basis hiervoor is het verkeersonderzoek, dat de werkgroep Verkeer van het buurtteam Duin tot Dorp eind 2007 heeft gehouden.

Naar aanleiding hiervan zijn samen met het buurtteam verbeterpunten opgesteld. Het gaat hierbij om de bermen, parkeren en de fietsveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat de bermen voor een groot deel stuk gereden zijn, bochten te krap zijn en daar waar bermblokken aanwezig zijn, deze scheef staan en slecht zichtbaar. Bij buurtcentrum d'Evelaer wordt een parkeerprobleem ervaren. Dit komt omdat er niet geparkeerd kan worden in de nabije omgeving. Om de verkeerssnelheid te verlagen en hiermee de veiligheid van fietsers te vergroten is de gemeente van plan de bestaande belijning te verwijderen. Hiervoor in de plaats wordt een zogenoemde 1-1 belijning (één meter streep, één meter geen streep etc.) aangebracht met daarnaast twee meter rijweg en daarnaast weer één meter fietsstrook. Hierbij wordt gedacht aan een fietssuggestiestrook zonder fietssymbool en zonder rood asfalt. Verder wordt voorgesteld op diverse locaties 30-km symbolen op de weg te plaatsen. De gemeente gaat nog dit jaar de belijning aanbrengen op de Strengweg in combinatie met het opnieuw asfalteren van de Strengweg tussen de Kleine Houtweg en de Rijksstraatweg. Vanaf 2010 brengt de gemeente volgens planning markeringen aan op de Oudendijk, Voorweg en Kleine Houtweg. Deze laatste maatregelen moeten nog wel in de meerjarenplanning worden opgenomen.

---