PC30 Jaarrekening 2008

03/04/2009 07:47

PC30 S.A.

PERSBERICHT

Parijs, 2 april 2009

Jaarrekening 2008

De Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschap PC30, die op 2 april 2009 is bijeengekomen, heeft het directieverslag alsmede de bedrijfsrekeningen van PC30 voor het op 31 december 2008 afgesloten boekjaar en de (conform de wettelijke normen van Frankrijk) geconsolideerde jaarrekening van de groep goedgekeurd. Deze documenten zijn aan deze Raad gepresenteerd door Gianbeppi FORTIS, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De belangrijkste geconsolideerde cijfers luiden als volgt:

In euro 2008 2007 Resultaat

Netto-omzet ............................36.228.888 30.112.704 +20%

Bedrijfsopbrengsten ....................37.261.737 30.810.542 +21%

Courant nettoresultaat vóór belasting... 3.295.263 2.702.209 +22%

Nettoresultaat aandeel van de groep..... 2.037.054 1.940.713 +5%

Eigen vermogen aandeel van de groep..... 5.513.245 3.446.801 +60%

Opmerkingen en perspectieven

Gianbeppi Fortis heeft het volgende verklaard: "Wat rentabiliteit betreft liggen onze prestaties boven de target die we ons hebben gesteld. Deze solide en bemoedigende cijfers (zowel wat activiteitsniveau als kostenbeheersing betreft) tonen aan dat ons economische model werkt. Met een eigen vermogen dat met 60% is toegenomen en een vrije cashflow van 4.3 miljoen euro is onze financiële situatie aanzienlijk verbeterd.

In 2009 zullen de resultaten van onze groep opnieuw met 10% of meer gaan groeien. Deze groei wordt gestimuleerd doordat we doorlopend op zoek zijn naar innovatie en kwaliteit bij de levering van de ondersteunings-, installatie- en opleidingsservices die we aan onze klanten bieden. Deze groei wordt ook veroorzaakt door de uitbreiding van ons klantenbestand in Frankrijk en de Europese landen waar we actief zijn (Italië, België, Nederland). In 2009 zullen laatstgenoemde markten 5%-10% van het omzetcijfer voor hun rekening nemen.

De ontwikkelingen in de laatste drie maanden van 2009 bevestigen de doelstelling die twee maanden geleden is bekendgemaakt. PC30 streeft dit jaar naar een omzet van meer dan 40 miljoen euro (een stijging van meer dan 10%) en een courant nettoresultaat vóór belasting tussen 8% en 9% van het omzetcijfer."

Uitgebreidere informatie over de jaarrekening en lopende projecten wordt aan analisten verstrekt op 8 april aanstaande om 16.00 uur tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de SFAF (Société Fran(cc)aise des Analystes Financiers). Deze informatie zal aan de aandeelhouders worden gepresenteerd tijdens de gewone algemene vergadering op 19 mei aanstaande.

Belangrijke datums:

30 april 2009: omzetcijfer van eerste kwartaal 2009

19 mei 2009: gewone algemene aandeelhoudersvergadering

30 juli 2009: omzetcijfer van eerste semester 2009

29 oktober 2009: omzetcijfer van derde kwartaal 2009

Voor meer informatie over het aandeel van PC30: code ISIN FR0010263335 of code MLPCT.

Over PC30:

De vennootschap PC30 is in oktober 2003 opgericht op basis van een origineel concept: IT gebruiksvriendelijker maken. De missie van het bedrijf? Klanten helpen die bijvoorbeeld worden geconfronteerd met IT-problemen op het gebied van installatie, virussen, storingen en internetverbindingen of die behoefte aan opleiding hebben.

Dit serviceconcept heeft zichzelf sindsdien bewezen en is uitgegroeid tot een enorm succes, mede dankzij met name de recente wet-Borloo inzake dienstverlening aan personen.

Met meer dan 1.500.000 servicemomenten op zijn rekening bevestigt PC30 dat particulieren, zelfstandigen en micro-ondernemingen geïnteresseerd zijn in dergelijke services, terwijl het bedrijf zich positioneert als onbetwistbare leider in de markt voor IT-services ter plaatse. PC30, dat is georganiseerd rond lokale bureaus, is aanwezig in de belangrijkste Franse steden en bestrijkt geheel Frankrijk. Sinds april 2008 is PC30 aanwezig in Italië en België en sinds maart 2009 in Nederland.

In de statuten van PC30 zijn drie fundamentele criteria vastgelegd:


- Snelle servicemomenten en naleving van deadlines


- Kwalitatief hoogstaande services dankzij bewezen technische procedures


- Overeengekomen prijzen

Leider op het gebied van IT-services - www.pc30.fr

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.pc30.fr