KPN NV

Persbericht

KPN sluit akkoord met pensioenfondsen over herstelplan

Datum

3 april 2009

Nummer

025p

KPN en de pensioenfondsen van KPN hebben afspraken gemaakt om de dekkingsgraad van de pensioenfondsen uiterlijk in 2013 op het door De Nederlandsche Bank vereiste minimale niveau van 105% te krijgen. KPN zal in de komende jaren maximaal 390 miljoen euro bijstorten in de KPN pensioenfondsen, bestaande uit 120 miljoen euro in 2009 en maximaal 90 miljoen euro in elk van de jaren 2010, 2011 en 2012. Indien vóór 2013 een dekkingsgraad van 105% wordt bereikt vervalt de verplichting tot bijstorten door KPN.

Volgens de huidige plannen is er binnen de gestelde termijn geen noodzaak om te korten op de lopende pensioenuitkeringen van gepensioneerden. Ook de opgebouwde rechten van de actieve deelnemers en gewezen deelnemers kunnen volgens het herstelplan in stand blijven.

Als onderdeel van het akkoord is afgesproken dat als de dekkingsgraad in de periode tot 2013 niet het vereiste niveau van 105% bereikt, de pensioenfondsen van KPN geen extra beroep meer kunnen doen op KPN anders dan de jaarlijkse reguliere premie. In een situatie dat door tegenvallende economische ontwikkelingen de pensioenfondsen van KPN toch niet tijdig herstellen, dan kan niet worden uitgesloten dat de pensioenfondsen maatregelen moeten nemen die de pensioenuitkeringen en opgebouwde rechten zullen raken.

Met het Getronics pensioenfonds is, gezien het karakter van de pensioentoezegging, een borgstelling overeengekomen van maximaal 12,5 miljoen euro op jaarbasis voor de jaren 2010-2013.KPN NV