Dienstenbond CNV

Nieuws

2 april 2009

RBS periodiek overleg...

Periodiek CNV Dienstenbond met RBS krijgt gestalte

Het heeft even geduurd, maar na een wat bokkige start hebben we een eerste periodiek overleg met RBS. Ook zijn al een aantal vervolgafspraken gepland en wordt dit een serie, waarin we standaard een aantal onderwerpen bij de kop kunnen pakken. We kennen dit soort gesprekken al heel lang bij ABN AMRO en nu dus gelukkig ook bij RBS.

Deze keer kregen we een update over de strategische heroverweging, afspraken over het gelijktijdig toesturen van info's, pensioenen, werknemersbewegingen en de toezegging geen gedwongen ontslag.

Update over de "2 bank approach/Strategic Review" Naar aanleiding van de jaarcijfers heeft de organisatie ervoor gekozen Nederland als een `core country" te betitelen. De vraag rijst onmiddellijk: wat betekent dat dan, naast het feit dat RBS dus in Nederland zal blijven bestaan? Ook de Nederlandse organisatie weet dat nog niet zo goed. RBS meldt ons, dat de uitwerking in een nader plan niet eerder dan de zomer is te verwachten. Dus zijn hiervan ook geen werkgelegenheidseffecten voor de zomer te vrezen.

De "2 bank approach" houdt zoveel in als: de RBS Group wordt geherstructureerd. Er komt een ontvlechting van de bestaande ABN AMRO N.V., het RBS deel volgt de oude NV op en wordt omgedoopt in RBS NV. In Europa zullen RBS bedrijven gaan ontstaan per branche, ondergebracht in Britse PLC. De Nederlandse NV blijft echter als apart onderdeel bestaan en zal niet opgaan in de PLC.

Naast RBS NV is er een RBS Nederland Services BV, daarin komen uitsluitend medewerkers die direct rapporteren naar Schotland te werken. Het aantal medewerkers zal niet meer bedragen dan 50 á 60. TBS zal met ons overleggen als zij dit bedrijf groter dan dat zien groeien. Dit is ook de groep aan wie RBS nieuwe, eigen arbeidscontract (niet onder de ABN AMRO cao) aanbiedt.

Tegen november, nadat de legal demerger heeft plaatsgevonden, verwacht RBS de naamswijziging officieel bekend te kunnen maken.

Werknemersbewegingen
Op enig moment is er onduidelijkheid ontstaan over de aantallen Arbeidsplaatsen die verloren zullen gaan bij RBS als gevolg van de overname en
opsplitsing. In 2007 werd gesproken over 1200 banen (als onderdeel van 7800 banen, inclusief het toenmalige Fortis-deel). Om de ontwikkelingen in de aantallen
FTE's goed te kunnen volgen hebben vakorganisaties gevraagd om een maandelijkse, gedetailleerde update. RBS wil daarin open zijn en we gaan die dus krijgen. Ook aantallen contractors die voor RBS aan het werk zijn zullen worden gedeeld.
Daarnaast is er wat commotie ontstaan naar aanleiding van mededelingen in een Town Hall meeting. RBS zou geen behoefte meer hebben aan de voormalige ABN AMRO-medewerkers. Niets is minder waar. In de betreffende Town Hall meeting is uitsluitend bekende informatie van november '08 herhaald, over een kleine afdeling van GBM Ops. Vakorganisaties krijgen de exacte info in de juiste context toegezonden.
RBS wil weer IT-werk van EDS gaan insourcen. Vakorganisaties kregen meldingen, dat RBS wel het werk wil insourcen, maar de mensen er niet bij wil hebben, respectievelijk niet nodig zou hebben. CNV Dienstenbond heeft benadrukt dat RBS, in verband met de Wet Overgang van Onderneming, toch echt de bij de hoeveelheid werk behorende EDS-medewerkers (mogelijk ook een aantal ex-ABN AMRO'ers) moet mee-insourcen. Ook een reorganisatie voorafgaand aan het insourcen is wettelijk niet toegestaan. RBS gaat dit uitzoeken en we komen hier de volgende keer op terug.

IT-recourcing
RBS verwacht veel overwerk in verband met IT werkzaamheden in de komende tijd. Er wordt een nieuw systeem gebouwd en de test-periode staat voor de deur. Die zal veelal buiten de gewone werkuren gaan draaien en ook in het weekend. Naar verwachting zullen medio juli de conversies gaan plaatsvinden. RBS probeert mensen op vrijwillige basis voor overwerk te interesseren en zegt toe de cao te hanteren.

Pensioen
Buiten iedereen om is RBS bezig een eigen pensioenfonds op te richten. CNV Dienstenbond vindt het een dermate belangrijk arbeidsvoorwaardenonderwerp, dat we daarbij betrokken moeten worden. Daarnaast speelt er nog een studie vanuit de Centrale Ondernemingsraad waarbij vakorganisaties en de pensioendeskundigen zijn betrokken. Uitgezocht moet worden wat nu de beste oplossing is: aparte pensioenfondsen voor ABN AMRO en RBS, een samenwerking binnen het ABN AMRO Pensioenfonds of dergelijke. Eén ding is in ieder geval duidelijk, na de separatie kunnen de -dan- RBS'ers niet 1-op-1 in de ABN AMRO pensioenregeling blijven. Er zal een oplossing moeten worden bedacht. De genoemde studie is nog niet eens echt begonnen, maar wij willen deze commissie ook laten betrekken bij de vorming van een eigen pensioenregeling (zelfde als ABN AMRO natuurlijk) en
-fonds bij RBS. We worden binnenkort uitgenodigd voor een kennismaking met de pensioenmensen van RBS.

Geen gedwongen ontslagen
Vakorganisatie zijn druk bezig om de oorspronkelijke toezegging door het Consortium uit 2007 over geen gedwongen ontslagen tot uitvoering te laten komen. Dus willen we het gesprek ook voeren bij RBS: Hoe denken zij om te gaan met de circa 1200 medewerkers wiens banen zijn of gaan verdwijnen? Wordt het ABN AMRO Redeployment Centre verantwoordelijk voor de bemiddeling of wil RBS het probleem zal gaan oplossen? U begrijpt dat deze discussie nog niet klaar is....

We houden u op de hoogte! Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuurder Bernard Jan de Groot 010-2651111 email B.degroot@remove-this.cnvdibo.nl