Raad van State


vrijdag 3 april 2009
Zitting over de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet van een zogenoemd maatwerkvoorschrift voor Hotel Stakenberg in Elspeet. Het gemeentebestuur heeft het maatwerkvoorschrift vastgesteld om te komen tot geluidsvoorschriften die zijn afgestemd op de omgeving. Uit akoestische metingen is volgens het gemeentebestuur gebleken dat als in het hotel livemuziek ten gehore wordt gebracht, deze muziek op hinderlijke wijze hoorbaar is bij woningen in de buurt, ook als de geluidsvoorschriften niet worden overschreden. Volgens het gemeentebestuur is dan ook sprake van een geluidsnorm die niet passend is voor de omgeving waarin Hotel Starkenburg ligt. Om niettemin hinder te voorkomen, heeft het gemeentebestuur een strengere norm vastgesteld, een zogenoemd maatwerkvoorschrift over geluid. Het hotel is het niet eens met de vaststelling van dit geluidsvoorschrift. Het hotel voert aan dat hij niet aan de nieuwe geluidsvoorschriften kan voldoen. Bovendien is het hotel van mening dat de constatering van de gemeente dat hij er wel aan kan voldoen, niet met berekeningen is onderbouwd. (zaaknummer 200806798/2)