Gemeente Zandvoort

Vereenvoudiging van de BIBOB-procedure Zandvoort

Burgemeester N. Meijer (Zandvoort) en R. van Duin (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort) willen je graag uitleggen wat de winst is van de vereenvoudiging van de BIBOB-procedure en hoe gemeente Zandvoort en Koninklijke Horeca Nederland hebben samengewerkt om dit resultaat te bereiken. Binnenkort wordt de nieuwe, aangepaste werkwijze ingevoerd.

De aanzienlijke versimpeling is niet ten koste gegaan van de trefzekerheid van de procedure,

Mede namens burgemeester N. Meijer nodig ik jullie uit voor een interviewsessie over deze samenwerking. Deze is gepland op vrijdag 3 april, 10 uur 's ochtends, op de kamer van de burgemeester, raadhuis gemeente Zandvoort.

Even een kattenbelletje - Zandvoort werkt al een aantal jaren met de BIBOB. De gemeente was daarmee een van de eerste in de regio.

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur, wat in de praktijk neerkomt op het aanleveren van bedrijfsinformatie bij het verstrekken van een DHW-vergunning of het verstrekken van een exploitatievergunning op basis van de APV.

Indien daar aanleiding toe is kan een gemeente om een advies vragen van het landelijk bureau BIBOB. Deze organisatie kan verschillende databases raadplegen en beoordelen of de ondernemer bonafide is. Bij een negatief advies weigert de gemeente de vergunningaanvraag.

BIBOB voorkomt het onbedoeld 'helpen' van malafide ondernemers door overheden. Momenteel past Zandvoort de BIBOB-procedure uitsluitend toe op aanvragen van horeca-ondernemers. Burgemeester N. Meijer bepleit een bredere toepassing -BIBOB voor Bouwondernemingen- en een regionaal BIBOB-team die in de regio gegevens uitwisselen mag.

Op de website van de gemeente vind je vele artikelen over dit onderwerp.

Bezoekadres
Swaluëstraat 2
2042 KB Zandvoort
Tel. 023 5740100
Fax. 023 5713724