Gemeente Eersel


Jeugdgemeenteraad

In Eersel nemen alle basisscholen deel aan het project: jeugdgemeenteraad. De kinderen van de groepen 7 en 8 behandelen een op maat gemaakt lespakket over de gemeente, politiek en de democratie. Naar aanleiding daarvan hebben zij verkiezingen op hun scholen, waarbij jeugdgemeenteraadsleden gekozen worden.

De 16 jeugdgemeenteraadsleden van alle 8 basisscholen samen vormen de jeugdgemeenteraad.

Op 13 februari vond de eerste jeugdgemeenteraadsvergadering van de gemeente Eersel plaats. Hier zijn een flink aantal voorstellen gedaan rondom het thema gezondheid. In de volgende vergadering gaat de jeugdgemeenteraad beslissen welk voorstel gekozen en echt uitgevoerd wordt!

De voorstellen die besproken worden, gaan over:

VV Knegsel samenvoeging VV Steensel

Voorlichting over gezond eten

Controle alcoholverkoop

Speelterreinen voor oudere kinderen

Losse spelmaterialen op schoolpleinen

Sportstrippenkaart voor kinderen

Apparaatje voor frisse lucht in het klaslokaal

Kunstijsbaan gedurende de winter

Natuurlessen buiten

Voorlichting drugs aan groepen 6 en 7

Bus in Knegsel

Zwerfafval

Hondepoep

De jeugdgemeenteraadsleden hebben zich (met hun klas als achterban) goed voorbereid.

Graag nodigen wij u uit voor de publieke tribune. Alle groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, de gemeenteraadsleden, leerkrachten en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij:

Jeugdgemeenteraadsvergadering `De beslissing...'

Vrijdag 3 april 2009

Van 13.30 uur tot uiterlijk 15.00 uur

S.C.C. De Muzenval, Eersel

Bij binnenkomst in de Muzenval kunt u een uitdraai van de voorstellen krijgen.

Hopelijk heeft u hierbij voldoende informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sandra van Leeuwen, tel. 0497-531300 of mailen naar s.vanleeuwen@eersel.nl.