Gemeente Tilburg
 Nummer 
                                       09196GO 

                                       Datum 
                                       3 april 2009 

Aanpassing rijrichting Pascalerf 
Verkeersborden worden binnenkort aangepast 

Bij zowel de gemeente als de politie zijn klachten binnengekomen over de 
verkeerssituatie rondom basisschool den Bijstere. Om dit probleem aan te pakken gaat de 
gemeente de rijrichting aanpassen, zodat het vanaf de Koestraat voor al het verkeer 
verboden is om het Pascalerf in te rijden. Op de achterzijde van deze brief, vindt u een 
kaart waarop de aanpassing van de verkeersrichting is aangegeven. De verkeersborden 
worden binnenkort aangepast. 
                                               Bezoekadres 
Eénrichting Pascalerf                                     Stadhuisplein 130 
Er wordt bij de gemeente en de politie geklaagd over de verkeerschaos in de Pascalerf. In   
de huidige verkeersituatie geldt vanaf de Besterdring tot halverwege het Pascalerf, ter    Postadres 
hoogte van de school Den Bijstere tweerichtingsverkeer. Vanaf de school is het verboden    Postbus 90157 
om met de auto verder de Pascalerf in te rijden. Veel ouders brengen en halen hun       5000 LL Tilburg 
kind(eren) met de auto. Vooral tijdens het halen is het heel druk en chaotisch. Auto's     
komend vanaf de Besterdring kunnen niet verder rijden en moeten keren. Dit leidt tot     Doorkiesnummer 
opstoppingen en gevaarlijke situaties.                            013 542 85 58 
                                               Faxnummer 
Om de veiligheid en de doorstroming rond de school te bevorderen, gaat de gemeente nu     013 542 88 25 
dus de rijrichting aanpassen. Dat betekent dat het verboden is om vanaf de Koestraat het    
Pascalerf in te rijden. Komend vanaf de Besterdring tot aan de school geldt          
tweerichtingsverkeer (dit in verband met het parkeerterrein en de bevoorrading van de Plus  
supermarkt). Het gedeelte vanaf de school tot aan de Koestraat is eenrichtingsverkeer.     
Vanaf de school mag het verkeer doorrijden richting Koestraat.                 

Bezwaarmogelijkheden                                      
Het invoeren van de aanpassing van het éénrichtingsverkeer wordt binnenkort ook        
gepubliceerd in de Tilburgse Koerier. Belangstellenden kunnen dan het verkeersbesluit en    
de tekening inzien en eventueel binnen zes weken na publicering, op grond van Algemene    Gebiedsontwikkeling 
wet bestuursrecht (AWB) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het         Gebiedsteams 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:               Vastgoed 
  ·  naam en adres van de indiener;                            Ingenieursbureau 
  ·  de dagtekening;                                   Stedenbouw 
  ·  de gronden van het bezwaar.                             Handhaving 
                                               Stadstoezicht 
Meer informatie                                        Beheer & Onderhoud