Rijkswaterstaat

Nummer - Rijkswaterstaat Datum 3 april 2009 IJsselmeergebied Bezoekadres Zuiderwagenplein 2 ("Smedinghuis") Postadres Postbus 600 8200 AP Lelystad

Haven bij natuureiland De Kreupel open

Rijkswaterstaat heeft vanochtend samen met Staatsbosbeheer "Natuurhaven de Kreupel" feestelijk geopend. Met de overhandiging van een symbolische vogeltaart heeft Rijkswaterstaat het beheer van de passantenhaven over- gedragen aan Staatsbosbeheer.

De passantenhaven bestaat uit 25 aanlegplaatsen voor jachten en 3 plaatsen voor schepen van de bruine vloot.
De aanlegplaatsen bevinden zich bij vogeleiland De Kreupel gelegen in het IJsselmeer circa 8 kilometer uit de kust van Andijk. De passantenhaven biedt watersporters een mooie ligplek én een unieke kans om van de natuur te genieten. Vogeleiland de Kreupel, waar sterns, plevieren en watervogels broeden en rusten, is goed te bekijken vanaf de uitkijktoren bij het beheergebouw. Het eiland zelf is niet toegankelijk voor publiek.

Door goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en andere partijen is het gelukt een passantenhaven te maken zo dicht bij het vogeleiland. Met de opening van "Natuurhaven de Kreupel" en het overdragen van het beheer aan Staatsbosbeheer sluit Rijkswaterstaat het project "de Kreupel" af. Het doel, een nieuw vogelbroed-,rust en ruigebied in het IJsselmeergebied te realiseren met aanlegvoorzieningen voor de waterrecreatie waarbij rekening wordt gehouden met de natuurwaarden en -kwaliteiten van het vogelgebied, is gehaald.
De Kreupel is een project dat onderdeel uitmaakt van een in 2000 opgesteld programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nummer
---


---

Noot voor de redactie,