Provincie Zuid-Holland

Nummer 209066, 3 april 2009

GS onderzoeken fusievarianten gemeenten rond Boskoop en Rijnwoude

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 31 maart jl. besloten om de mogelijkheden tot een fusie rond de gemeenten Boskoop en Rijnwoude te gaan verkennen. Deze verkenning betreft naast de gemeenten Boskoop en Rijnwoude de buurgemeenten Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. Door besluitvorming in de gemeenteraden van Rijnwoude en Boskoop op 12 en 26 maart jl. is voor Gedeputeerde Staten vast komen te staan dat een vrijwillige fusie tussen beide gemeenten niet gaat lukken.

GS vinden dat er een structurele en duurzame oplossing moet komen in dit deel van de provincie Zuid-Holland. De redenen om de zelfstandigheid van de gemeenten te heroverwegen staan nog steeds overeind. Zowel Rijnwoude als Boskoop krijgen te maken met grote opgaven zoals de Greenport, de Oude Rijnzone, de RijnGouwelijn, de centrumontwikkeling Hazerswoude Rijndijk, het Bentwoud, de Greenpoort regio Boskoop en de ontwikkeling van het Groene Hart. De keuze om Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn mee te nemen in de verkenning vloeit voort uit het feit dat zij grenzen aan Boskoop en Rijnwoude en dat zij geen onderdeel uitmaken van een reeds lopend of recent afgesloten fusieproces in het hart van Zuid-Holland.

Medio juni 2009 gaat gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls in gesprek met de colleges van B en W. GS benadrukken dat er op dit moment nog geen sprake is van het starten van een arhi-procedure door de provincie.

Op 27 november 2007 hebben GS op basis van het advies van de commissie Van den Berg ("De puzzel passend gemaakt", maart 2007) een eindbeslissing genomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Zuidplas en omgeving. Een onderdeel van deze beslissing was de wenselijkheid van een vrijwillige fusie tussen Boskoop en Rijnwoude per 2011.Provincie Zuid-Holland