Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Nieuwsbericht 3 april 2009

Cramer voert 'schone-luchtpremie' in

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) heeft met RAI Vereniging, BOVAG en AutoRecycling Nederland (ARN) een akkoord bereikt over een sloopregeling voor oude auto's. Bezitters van een oude personenauto krijgen 750 of 1000 euro als zij hun oude auto laten slopen en inruilen voor een nieuwere. Voor oude bestelauto's geldt een premie van 1000 of 1750 euro.

De regeling gaat zo snel mogelijk van start en eindigt als het budget op is. Voor de consument is de website www.nationalesloopregeling.nl in de lucht voor meer informatie.

Gezondere lucht Minister Cramer is tevreden over de sloopregeling: 'deze schone-luchtpremie is goed nieuws voor zowel de economie als het milieu. Mensen kunnen nu hun oude vervuilende auto's met een extra vergoeding inruilen voor een schoner model. Dit zorgt voor gezondere lucht in ons land'.

'De branche is verheugd dat het kabinet de sloopregeling zo snel heeft gerealiseerd', reageert Peter Janssen, directeur RAI Vereniging, mede namens BOVAG en ARN. 'Het is een goede regeling, waarvoor de beschikbare middelen weliswaar lager zijn dan door ons gevraagd, maar met de toezegging dat het bedrag bij succes zal worden verhoogd.'

Schonere voertuigen Het Rijk stelt 65 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. De autobranche draagt bij de start 20 miljoen euro bij uit het fonds van ARN. Daarnaast heeft de autobranche nog 10 miljoen euro gereserveerd. De verwachting is dat door de sloopregeling zo'n 100.000 oude vervuilende auto's en bestelauto's worden ingeruild voor een nieuwer en vooral schoner voertuig. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden, terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO 2 is hierbij niet aan de orde. Voorwaarden van de sloopregeling
Voorwaarden aan in te leveren auto
Premiehoogte
Benzine (personenauto en bestelauto)

Bouwjaar vóór 1990
750 euro
Bouwjaar tussen 1 januari 1990 en 1 januari 1996
1000 euro

Diesel personenauto

Bouwjaar vóór 2000
1000 euro
Diesel bestelauto

Bouwjaar vóór 2000 en leeggewicht < 1800 kg
1000 euro
Bouwjaar vóór 2000 en leeggewicht ≥1800 kg
1750 euro
Bovenstaande subsidiebedragen gelden mits de auto wordt omgeruild tegen een nieuwere: Benzine personenauto of bestelauto met bouwjaar vanaf 1 januari 2001;

diesel personen- of bestelauto die is voorzien van een af-fabriek roetfilter

Het is mogelijk dat bij inlevering van een diesel(bestel)auto een benzine(bestel)auto wordt teruggekocht en vice-versa.

De belangrijkste overige voorwaarden zijn:
Datum laatste tenaamstelling vóór 1 maart 2008. Dit om te voorkomen dat auto's worden opgekocht en geïmporteerd om de premie op te kunnen strijken.

Minimaal 3 maanden APK resterend. Het moet gaan om nog rijdende auto's en geen wrakken.

De exacte voorwaarden zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd in een ministeriele regeling waaraan nu gewerkt wordt. Meer informatie

www.nationalesloopregeling.nl

( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39317 )