Gemeente Rotterdam

Concerncommunicatie

2009 | 50 Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40, Rotterdam 3 april 2009 Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Flitsvergunning voortaan binnen 2 weken
Snelle vergunningverlening moet bouwsector duw in de rug geven

Rotterdammers ontvangen voortaan binnen 2 weken een vergunning voor uitbouw, dakopbouw of andere lichte bouwwerkzaamheden onder de 50.000. Daarvoor duurde dit 12 weken. Sinds 1 januari is de gemeente gestart met de zogenoemde flitsprocedure. Inmiddels zijn 53 vergunningen binnen 2 weken verleend. Rotterdam ontvangt jaarlijks ruim 3000 aanvragen voor vergunningen die in aanmerking komen voor de flitsprocedure. Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening): "Voor veel mensen is het lange wachten een grote ergernis dat soms leidt tot afstel van verbouwing. Door een efficiëntere werkwijze kunnen we de Rotterdammer beter van dienst zijn. Bovendien kan deze nieuwe werkwijze een flinke duw in de rug zijn voor de bouwsector. Zo kunnen ook aannemers sneller aan de slag."

Bewoners die in Rotterdam iets gaan bouwen of verbouwen moeten volgens de landelijke Woningwet voor bepaalde werkzaamheden een bouw- of sloopvergunning aanvragen. In Rotterdam geldt naast de Woningwet nog een aantal plaatselijke regels voor bouwen en verbouwen. Die staan in de Bouwverordening. Bepaalde aanvragen voor een vergunning komen in aanmerking voor een versnelde procedure. De gemeentelijke dienst dS+V bepaalt welke aanvragen hiervoor in aanmerking komen. Deze zogenoemde flitsvergunningen worden binnen twee weken behandeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwplannen, waarvan de bouwkosten lager zijn dan 50.000, die passen in het bestemmingsplan, sloopplannen en (gecertificeerde) asbestverwijdering.

Naast de versnelde procedure voor bepaalde vergunning in Rotterdam verandert er ook veel bij de invoering van de zogenoemde omgevingsvergunning. Het Ministerie van VROM wil verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samenvoegen tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd via één procedure, waarop één besluit volgt. De beoogde datum voor invoering van deze omgevingsvergunning is 1 januari 2010.

Folders en aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen van de dS+V. Openingstijden van de balie: van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Per mail te bereiken via vergunningen@dsv.rotterdam.nl. Tijdens de openingstijden is de balie telefonisch te bereiken via 0800-1545.Gemeente Rotterdam